Meeste bewoners KwadrantGroep met booster gevaccineerd

De drie vaccinatieteams van KwadrantGroep hebben in drie dagen (1, 14 en 15 december) bijna 1000 bewoners van alle locaties van De Friese Wouden, Elkander en Palet gevaccineerd met de boosterprik. Alle bewoners die de boostervaccinatie wilden krijgen en ook konden krijgen, zijn nu gevaccineerd. Een aantal bewoners is nog niet gevaccineerd. Of omdat ze dat niet wilden, of omdat ze onlangs besmet zijn geweest met het coronavirus of nu besmet zijn.

Het vaccineren is ook deze week heel goed gegaan, vertelt projectleider Ingrid Breuker van KwadrantGroep. “Er is prima samengewerkt met de locaties en de GGD. De GGD heeft per locatie de vaccinaties geleverd. Voor sommige locaties zelfs twee keer op een dag, omdat de vaccinaties maar beperkt houdbaar zijn. Dit heeft ons heel erg geholpen in de snelheid waarmee we de bewoners hebben kunnen vaccineren. Ook met de huisartsen hebben we goed samengewerkt, zij moesten voor een deel van de bewoners medische toestemming geven.”

Van zes naar drie maanden
Dinsdag werd bekend dat mensen die drie maanden geleden de laatste ‘gewone’ coronavaccinatie hebben gekregen, nu ook al de boostervaccinatie mogen krijgen. Eerder moest er zes maanden tussen zitten. Een aantal bewoners heeft hierdoor eerder een vaccinatie kunnen krijgen.  

Informatie over veegronde volgt 
De bewoners die nog niet gevaccineerd zijn, maar dat wel graag willen, krijgen op een later tijdstip de boosterprik. “We bekijken nog hoe en wanneer we de ‘veegronde’  organiseren”, zegt Ingrid Breuker. “De vaccinatieteams gaan dan weer langs alle locaties, dat moeten we dus goed voorbereiden."