Medewerkers werken beschermd en veilig

Gegevens of een medewerker van KwadrantGroep wel of niet gevaccineerd is, vallen onder de privacywetgeving in Nederland en die wordt door KwadrantGroep gevolgd. Het is bij de organisatie dan ook niet bekend of een zorgmedewerker wel of niet gevaccineerd is en daar wordt vanuit KwadrantGroep ook niet naar gevraagd.

KwadrantGroep biedt medewerkers voorlichting over vaccins en vaccinaties, omdat we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk medewerkers zich laten vaccineren. Maar de afweging om dat wel of niet te doen maakt de medewerker zelf.

Risico’s verminderen
Onze zorgmedewerkers dragen een mondneusmasker en als het nodig is worden er meer persoonsbeschermende middelen gedragen. Bij klachten blijft een medewerker thuis en laat zich testen. Risico’s op verspreiding van virussen worden zo zoveel mogelijk verminderd.

Respect voor ieders keuze
Wij respecteren de keuze van de medewerker om zich wel of niet te laten vaccineren. Een medewerker hoeft geen antwoord te geven op de vraag of hij of zij zich heeft laten vaccineren. Dat is privé. Cliënten kunnen ervan uitgaan dat er beschermd en veilig gewerkt wordt.