KwadrantGroep zet succesvol nieuwe functie zorghulpen in voor meer continuïteit in de thuiszorg

KwadrantGroep startte eind januari 2022 een pilot in de gemeente Smallingerland waarbij thuiszorgteams worden ondersteund door zorghulpen. Dit zijn negentien (grotendeels) nieuw aangenomen medewerkers met affiniteit voor ouderenzorg, maar zonder een opleiding in de zorg. Zorghulp is een nieuwe functie bij KwadrantGroep.

Zorghulpen nemen laagcomplexe taken over van gediplomeerde zorgprofessionals (verzorgenden IG en verpleegkundigen), zoals ondersteuning bij wassen, aankleden en het aan- en uittrekken van steunkousen. Zo ontstaat ruimte bij de reguliere thuiszorgteams om complexere zorg te blijven leveren. Zorghulpen vormen hiermee een van de antwoorden op het arbeidsmarktvraagstuk.

Na een uitgebreide evaluatie bleek de pilot in de gemeente Smallingerland succesvol. Daarom start KwadrantGroep in juni 2022 ook een pilot met de inzet van zorghulpen in de gemeenten Heerenveen en Weststellingwerf. 

Taakdelegatie

Krapte op de arbeidsmarkt en een toenemende vraag naar zorg maken dat de zorg onder druk staat. Een beeld dat alle zorgaanbieders zullen herkennen. Om te voorkomen dat zorg wordt afgeschaald en ervoor te zorgen dat de kwaliteit van zorg op peil blijft, moeten organisaties slimmer en anders werken. Door inzet van hulpmiddelen, technologie en het inzetten van het netwerk rondom de cliënt, wordt de zorgvraag zoveel als mogelijk op een andere wijze ingevuld. Als deze ondersteuning onvoldoende is, kan thuiszorg geboden worden. 

KwadrantGroep onderzocht of taken van professionals binnen de thuiszorg door niet gediplomeerde zorgmedewerkers gedaan kunnen worden. 

Ook in Heerenveen en Weststellingwerf worden vanaf juni zorghulpen ingezet

Na twee maanden heeft een evaluatie van de pilot in Smallingerland plaatsgevonden. Minke van der Veen, regiomanager bij KwadrantGroep, over de evaluatie: “Er is onderzocht hoe de taakdelegatie is ervaren door zowel de cliënt, de zorghulp, het thuiszorgteam, de wijkverpleegkundige en de interne organisatie KwadrantGroep. Een cliënt uit Boornbergum liet ons tijdens de evaluatie bijvoorbeeld weten blij te zijn met de zorghulpen omdat ze behulpzaam en betrokken zijn. Op basis van de evaluatie is aantoonbaar dat de inzet van zorghulpen een bijdrage levert aan de continuïteit van zorg. Doordat de zorg ook geleverd blijft door het thuiszorgteam, is de kwaliteit van zorg gewaarborgd. 

Zorghulpen zorgen bovendien voor rust en ruimte in onze thuiszorgteams waardoor zij minder werkdruk en meer werkplezier ervaren. Dit komt ten goede aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.”

Op basis van de evaluatie van de huidige pilot is er voldoende draagvlak om het effect van taakdelegatie, door de inzet van zorghulpen, verder te onderzoeken. Daarom start KwadrantGroep in juni met een tweede pilot in gemeenten Heerenveen en Weststellingwerf.

KwadrantGroep is ervan overtuigd dat zorghulpen een bijdrage leveren aan de oplossing van het arbeidsmarktprobleem in de zorg. “Door de inzet van medewerkers zonder zorgopleiding is een nieuw arbeidsmarktpotentieel aangeboord. Absoluut interessant voor andere zorgaanbieders. We delen graag onze opgedane kennis en ervaring en kunnen meer vertellen over de benodigde randvoorwaarden”, aldus Minke van der Veen.