KwadrantGroep teleurgesteld over gunningsbesluit huishoudelijke hulp Leeuwarden

Tot onze grote spijt heeft de gemeente Leeuwarden besloten om KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp de huishoudelijke hulp niet meer te gunnen vanaf 2021. Dat betekent dat 1355 cliënten in de gemeente Leeuwarden vanaf volgend jaar huishoudelijke hulp ontvangen van een andere organisatie.

Papieren beoordeling zonder oog voor mensen

Gemeente Leeuwarden heeft op basis van een papieren beoordeling gekozen voor twee partijen, waaronder een in de regio onbekende partij. Er is in de procedure geen enkele waarde gehecht aan de goede ondersteuning die wij al jarenlang bieden en onze betrokkenheid bij cliënten en hun situatie.

“Wij staan voor onze mensen en voor de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Wij zijn al jarenlang een betrouwbare zorgverlener en samenwerkingspartner die is geworteld in de regio. Op basis van een algemene motivatie moeten wij onze werkzaamheden stoppen. Wij maken ons grote zorgen over het gebrek aan oog voor mensen in dit soort aanbestedingsprocedures. De rekening wordt gepresenteerd aan kwetsbare ouderen en hardwerkende medewerkers”, zegt Jan Maarten Nuijens, voorzitter van de Raad van Bestuur van KwadrantGroep.

Onlangs lobbyde minister Hugo de Jonge nog voor het afschaffen van verplichte Europese aanbestedingen in de zorg, met als motivatie dat de zorg geen markt is en samenwerking en partnerschap in de wijk belangrijk zijn.

In overleg voor goede overgang

Het besluit van de gemeente betekent dat we dit jaar huishoudelijke hulp in de gemeente Leeuwarden blijven verlenen zoals we dat gewend zijn om te doen. Met ingang van januari 2021 dragen we de werkzaamheden over aan de partijen die de huishoudelijke hulp gegund hebben gekregen.

De 365 medewerkers van KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp in de gemeente Leeuwarden blijven dit jaar in dienst bij KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp. Wij rekenen erop dat de nieuwe partijen zich opstellen als goed werkgever en dat zij onze medewerkers overnemen. Wij gaan op korte termijn met de gegunde partijen in gesprek en doen ons uiterste best om in het belang van medewerkers en cliënten de overgang goed te laten verlopen.