KwadrantGroep start zorgconcept Volledig Pakket Thuis in de wijk

Om in te spelen op de toenemende zorg- en ondersteuningsbehoefte van mensen in de thuissituatie is KwadrantGroep sinds 30 november gestart met het zorgconcept Volledig Pakket Thuis (VPT) in de wijk. Mensen met een zorgbehoefte ontvangen met dit zorgconcept de zorg en ondersteuning die nodig is om op een vertrouwde manier langer thuis te blijven wonen. Het doel is om hiermee verhuizing naar een verzorgings- of verpleeghuis uit te stellen of zelfs te voorkomen. Het zorgconcept start met een team in Smallingerland en wordt later uitgebreid naar andere regio’s van KwadrantGroep.

Alle zorg en ondersteuning door een klein vast team
De zorg en ondersteuning van Volledig Pakket Thuis in de wijk wordt geboden door een klein vast team. Dit team is verantwoordelijk voor 10 tot 12 cliënten en bestaat uit 2 cliëntcoaches en 6 tot 8 cliëntondersteuners. Zij worden ondersteund door een wijkverpleegkundige. Het team werkt nauw samen met de mensen die om de cliënt heen staan zoals de partner, familie, vrienden en buren.

De cliëntondersteuner en de cliëntcoach voeren samen alle zorg- en welzijnsactiviteiten bij de cliënt thuis uit.
Denk hierbij aan hulp bij het huishouden, verzorgen van de maaltijden, de was, verzorging, verpleging, ondersteuning bij dagelijkse dingen, begeleiding bij bezoek aan een arts en alarmopvolging. Er is ook ruimte voor dagelijkse activiteiten waar de cliënt aan gewend is en wat voor hem of haar van waarde is. Bijvoorbeeld een wandeling maken, samen de krant lezen, een visje halen bij de viskraam op de hoek.

Inspelen op zorgvraag van de toekomst
Mensen willen zo lang mogelijk op hun vertrouwde plek blijven wonen. Aan de ene kant is er een tekort aan plekken in verzorgings- en verpleeghuizen en aan de andere kant is er thuis steeds meer mogelijk. De zorgvraag van mensen die thuis wonen verandert. Ze zijn vaak kwetsbaar en hebben niet altijd de wens om in een verzorgings- of verpleeghuis te gaan wonen. Hierdoor is er in bepaalde gevallen andere zorg en ondersteuning nodig dan de zorg die de thuiszorg gewend is te bieden. In veel gevallen gaat het om mensen met dementie of een meer psychosociale zorgbehoefte. De nadruk ligt bij deze cliënten vaak minder op de lichamelijke verzorging, maar meer op een gevoel van welbevinden, begeleiding en het voeren van regie op het dagelijks leven. Passend bij deze zorgvraag krijgen de cliënten een Wlz-indicatie. Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Het CIZ bepaalt of mensen in aanmerking komen voor een Wlz-indicatie.

De juiste zorg op de juiste plek
Steven Hofenk, directeur De Friesland: “Wij steunen dit zorgconcept dat goed inspeelt op de toekomst. Het past bij de wens van veel mensen om langer thuis te blijven wonen én bij de visie van De Friesland en het zorgkantoor om zorg dichtbij te houden. De zorgvraag gaat verdubbelen in 2040. We moeten dus anders gaan denken. Het antwoord zit niet alleen in het investeren in vastgoed maar vooral in dit soort concepten.”

Ook draagt dit bij aan de landelijke beweging ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Door hierin met elkaar samen te werken houden we de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar.