KwadrantGroep start 1 oktober eigen Technisch Thuiszorgteam

KwadrantGroep start op 1 oktober 2021 met een eigen Technisch Thuiszorgteam. Het Technisch Thuiszorgteam bestaat uit verpleegkundigen die veel ervaring en kennis hebben op het gebied van hoog complexe verpleegkundige zorg in de thuissituatie, ook wel thuiszorgtechnologie genoemd. Denk bij Technische Thuiszorg aan diverse behandelingen via het infuus (waaronder antibiotica, voeding, vocht of chemotherapie), sondevoeding, tracheostomazorg en/of palliatieve medisch technische zorg.

De afgelopen 25 jaar bood KwadrantGroep samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland technische thuiszorg in een groot deel van Fryslân. KwadrantGroep en Thuiszorg Zuidwest Friesland beëindigen op 1 oktober 2021 deze samenwerking. De verpleegkundigen van dit team die al werken in het werkgebied van KwadrantGroep komen op 1 oktober 2021 in dienst bij KwadrantGroep en gaan verder als Technisch Thuiszorgteam van KwadrantGroep.

Verder investeren in complexe thuiszorg
De thuiszorgteams van KwadrantGroep zijn gespecialiseerd in complexe zorg thuis. Doordat mensen langer thuis wonen neemt ook de complexiteit van de zorgvraag toe. Daarnaast is er thuis steeds meer zorg en behandeling mogelijk. Met een eigen Technisch Thuiszorgteam investeert KwadrantGroep verder in de kwaliteit van complexe thuiszorg. Door de inzet van Technische Thuiszorg kunnen mensen na een ziekenhuisopname sneller naar huis of kan in sommige gevallen een ziekenhuisopname voorkomen worden. Dit draagt bij aan de landelijke ontwikkeling ‘Juiste zorg op de juiste plek’. Bovendien is het een meerwaarde dat de lijnen met de thuiszorgteams en andere professionals in het werkgebied van KwadrantGroep korter worden, waardoor de samenwerking verbetert.   

Bij de foto: een deel van het Technisch Thuiszorgteam is welkom geheten met een lunch