KwadrantGroep: resultaat van € 1,1 miljoen over 2019

Zorgorganisatie KwadrantGroep (Elkander, De Friese Wouden en Palet) heeft over 2019 een resultaat behaald van € 1,1 miljoen. Het resultaat uit de normale bedrijfsvoering is€728.000 positief, op een omzet van€208,8 miljoen. Dit blijkt uit de jaarrekening van 2019.

In 2019 heeft KwadrantGroep fors geïnvesteerd in het digitaliseren van de zorg, waardoor de ICT kosten zijn toegenomen. Verder was 2019 een jaar waarin druk stond op de tarieven voor de wijkverpleging. Het ziekteverzuim is het afgelopen jaar toegenomen, maar ligt nog binnen het landelijk gemiddelde. Krapte op de arbeidsmarkt zorgde voor meer inhuur.

Focus op zorg voor kwetsbare ouderen

2019 was ook het jaar waarin voor KwadrantGroep de nadruk nog meer is komen te liggen op zorg en dienstverlening voor kwetsbare ouderen. Zorgmaatwerk (ambulante GGZ) is per 1 juli overgegaan naar GGZ Friesland. De focus op ouderenzorg komt ook tot uitdrukking in de visie op persoonsgerichte zorg. Er zijn methodes ontwikkeld om met cliënten in gesprek te gaan over wat voor hen belangrijk is. Kwaliteitsgelden zijn deels geïnvesteerd in woonassistenten voor locaties. Deze woonassistenten zorgen voor meer aandacht en welzijn voor bewoners en tegelijk heeft de zorgcollega meer tijd voor de zorg.

Financiële impact van de coronacrisis

Bij het deponeren van het jaarverslag 2019 is nog niet bekend hoe de coronacrisis zich verder ontwikkelt en welke maatregelen KwadrantGroep (blijvend) moet nemen. Het ministerie van VWS heeft diverse regelingen aangekondigd om extra kosten te compenseren. KwadrantGroep heeft vertrouwen in de toezeggingen van het ministerie en verwacht daarom dat ook 2020 met een positief resultaat kan worden afgesloten.

Op www.kwadrantgroep.nl/publicaties vindt u het Jaarverslag KwadrantGroep 2019 en de Jaarrekening KwadrantGroep 2019.