KwadrantGroep onderdeel unieke samenwerking nachtzorg

Vanaf 1 juli 2023 werken Friese thuiszorgorganisaties nauw met elkaar samen als het gaat om nachtzorg. De organisaties, waaronder KwadrantGroep, hebben afspraken gemaakt over de nachtzorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen, chronische zieken en palliatieve zorgvragers met een acute zorgvraag.

Om blijvend hoogwaardige en adequate nachtzorg (23.00 – 07.00 uur) te kunnen aanbieden, leveren KwadrantGroep, Antonius  en Thuiszorg Het Friese Land de nachtzorg in de thuissituatie in Fryslân. Deze drie organisaties zijn de zo genoemde 'rijdende partijen'. Zij zijn met elkaar verantwoordelijk voor de nachtzorg van bijna 16.000 cliënten in heel Fryslân. Deze ‘rijdende partijen’ worden ingezet naar aanleiding van een samenwerking tussen maar liefst 12 Friese zorgorganisaties: Patyna, Buurtzorg, Leppehiem, Zorgcentrum het Bildt, Comfortzorg, Thuiszorg Slippens, Aardema Zorggroep, Liante thuiszorg, Zorggroep Sint Maarten, ZuidOostZorg, Allerzorg en Interzorggroep. De cliënt houdt als aanspreekpunt zijn eigen vertrouwde thuiszorgorganisatie.

Unieke samenwerking
Door deze unieke samenwerking kunnen alle aangesloten zorgorganisaties hun cliënten de benodigde zorg blijven bieden. In de toekomst blijft een vertegenwoordiging van alle zorgorganisaties actief om de samenwerking en inzet van de nachtzorg te evalueren en waar nodig te verbeteren.