KwadrantGroep gaat samenwerken met FocusCura

Voor personenalarmering en deurtoegang werkte KwadrantGroep jarenlang samen met het Hulpmiddelencentrum (HMC). Het HMC heeft na het faillissement alle dienstverlening op het gebied van alarmering en deurtoegang overgedragen aan FocusCura. FocusCura sluit aan bij de zorgvisie van KwadrantGroep om het mogelijk te maken dat cliënten zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Om deze redenen heeft KwadrantGroep besloten voor alarmering en toegang samen te gaan werken met FocusCura.

Wat betekent deze samenwerking?

Door samen te werken met FocusCura zetten we ons gezamenlijk in dat cliënten door de inzet van zorginnovaties zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De producten van FocusCura voldoen aan de voorwaarden die KwadrantGroep heeft voor professionele achterwacht bij personenalarmering. Focuscura verhuurt sleutelkluisjes en digitale deurtoegangssysteem en installeert deze bij de cliënt. Cliënten zijn zelf verantwoordelijk om dit te regelen en om daarmee de toegang te verlenen aan de zorgmedewerker tot de woning. Een cliënt blijft vrij om hiervoor een leverancier te kiezen, mits de leverancier aan deze voorwaarden voldoet. Een uitzondering hierop is het Phoniro deurtoegangssysteem. Focuscura is de leverancier van Phoniro, wat zij aanbieden onder de naam ‘cKey Door’. 

Wie is FocusCura?

FocusCura is een specialist op het gebied van zorginnovaties thuis en is al meer dan 15 jaar een grote aanbieder van personenalarmering in Nederland. FocusCura levert personenalarmering, sleutelkluizen en het digitale Phoniro deurtoegangssysteem (ook wel de ‘cKey Door’ genoemd) waarmee in het werkgebied van De Friese Wouden wordt gewerkt. 

Subsidie voor uitrol digitale deurtoegang

Het gebruik van de digitale deurtoegang wordt de komende periode aangeboden in het gehele werkgebied van KwadrantGroep. Het projectteam Langer Veilig Thuis is verantwoordelijk voor deze implementatie. Om dit mogelijk te maken heeft KwadrantGroep vanuit het Ministerie van VWS een subsidie toegekend gekregen vanuit de stimuleringsregeling e-health thuis (SET). De subsidie wordt o.a. ingezet voor scholing medewerkers in zorgtechnologie, het vervangen van verouderde mobiele telefoons om met apps zorgtechnologie te kunnen werken en de extra inzet van medewerkers voor de uitrol van (digitale ) deurtoegang.