KwadrantGroep en Zilveren Kruis werken samen aan kwaliteit wijkverpleging

KwadrantGroep en zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben een meerjarenovereenkomst gesloten. Daarmee krijgt een steeds groter wordende groep ouderen in Fryslân thuis de juiste en kwalitatief goede zorg. 

KwadrantGroep ontwikkelt samen met andere zorgorganisaties in het noorden innovatieve zorgconcepten, waardoor de juiste zorg steeds meer op de juiste plek wordt gegeven.

Verbeteren kwaliteit van leven
Met de meerjarenovereenkomst willen we de kwaliteit van leven van cliënten verbeteren, de gezondheidsbeleving verhogen, de kosten voor de samenleving verlagen en meer werkplezier voor zorgmedewerkers. Door slim om te gaan met complexe vraagstukken worden de professionals optimaal ingezet voor de cliënt.

Voorbeeld van een nieuw zorgconcept
Voorheen kwam de vraag voor catheterzorg vaak onnodig bij huisartsen terecht. Door de vraag goed te begeleiden komt deze steeds meer bij de wijkverpleging in Fryslân. Een ander voorbeeld is het Volledig Pakket Thuis (VPT) dat KwadrantGroep in een steeds groter gebied aanbiedt. Bij VPT krijgen cliënten meer zorg en ondersteuning thuis, waardoor ze langer in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen wonen. 

KwadrantGroep en Zilveren Kruis gaan verder samenwerken als het gaat om ziekenhuis verplaatste zorg, complexe thuiszorg, digitale zorg thuis, preventie en herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging.

Afspraken voor drie jaar
De gemaakte afspraken dragen bij aan de transformatieopgaves die beide partijen voor Fryslân zien: het versterken van de eerste lijn, met focus op de ouderenzorg en het bevorderen van doorstroom in de keten.