Indicatie 139 bewoners van drie locaties omgezet naar verpleeghuiszorg

Doordat mensen langer thuis wonen is de zorg die mensen in onze woonzorgcentra nodig hebben veranderd. Om deze bewoners met een complexere zorgvraag de juiste zorg te bieden is de zorgvorm op 1 november 2020 naar verpleeghuiszorg overgezet. De medewerkers van de locaties, betrokken huisartsen en behandelaren, apotheken en cliëntenraden zijn nauw bij deze verandering betrokken.

Eindverantwoordelijk voor de medische zorg

De indicaties van 139 bewoners met ZZP5 of hoger zijn op 1 november 2020 omgezet naar Wlz inclusief behandeling. Het gaat om de locaties ’t Suyderhuys in Surhuisterveen, Haersmahiem in Buitenpost en Hofwijck in Leeuwarden. Dit betekent dat KwadrantGroep vanaf nu eindverantwoordelijk is voor de medische zorg. De Specialist Ouderengeneeskunde en de Verpleegkundig Specialist van KwadrantGroep hebben deze eindverantwoordelijkheid overgenomen van de huisarts. Dit geldt ook voor bewoners die na 1 november 2020 naar één van deze locaties verhuizen.

Specifieke kennis van ouderen met complexe zorgvragen

Voor een goede behandeling en begeleiding is specifieke kennis nodig. De Specialist Ouderengeneeskunde en de Verpleegkundig Specialist zijn gespecialiseerd in medische zorg en complexe problematiek bij kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Er zijn korte lijntjes tussen de zorg en de behandelaars waardoor de zorg en behandeling die nodig is eenvoudig ingezet wordt. Daarnaast is KwadrantGroep onder andere (financieel) verantwoordelijk voor de basisinrichting van het appartement (bed en kast), mondzorg, medicatie en hulpmiddelen.