Huishoudelijke Hulpen groeien door naar zorgbaan in VPT

Twaalf collega’s van KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp hebben deze week een MBO certificaat 'ondersteuning thuis' behaald. Hiermee kunnen ze nu al zelfstandig basiszorg verlenen in de VPT-teams. Met dit certificaat op zak, stromen ze door naar de opleiding tot helpende plus. 

Vanaf januari heeft KwadrantGroep in totaal zes teams Volledig Pakket Thuis (VPT). Naast Smallingerland starten er dan ook teams in Leeuwarden, Opsterland, Achtkarspelen en twee teams in Tytsjerksteradiel. De collega’s van KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp die bezig zijn met de opleiding tot helpende plus, gaan in deze teams aan de slag. 

Mooie stap naar brede functie
Van huishoudelijke hulp naar het VPT-team is een mooie stap naar een brede functie. Het werk bestaat veel meer uit het ondersteunen van cliënten. Dat kan zijn bij het huishouden (samen schoonmaken!), maar ook bij wassen, aankleden, helpen bij het eten, invulling geven aan de dag en het onderhouden van contacten.

Dit is de eerste groep huishoudelijke hulpen die doorstroomt naar de functie helpende plus. Het is de bedoeling dat er meer medewerkers met een niet zorgachtergrond doorstromen naar een baan in de zorg bij Kwadrantgroep. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt een belangrijke ontwikkeling.