Het ELV Loket: snel de juiste zorg op de beste plek

ZuidOostZorg, KwadrantGroep en Noorderbreedte openen op 1 juli het ELV Loket Friesland. Het ELV Loket Friesland ondersteunt huisartsen bij het in kaart brengen van de urgente hulpvraag van hun patiënten. Daarbij gaat het specifiek om eerstelijnsverblijf voor patiënten die tijdelijk niet veilig thuis kunnen zijn, maar waarvoor een ziekenhuisopname niet (meer) nodig is. Het ELV Loket zorgt er voor dat huisartsen en patiënten snel duidelijkheid hebben over de zorg en behandeling die nodig is en waar iemand vervolgens terecht kan.

Door de triage voor het eerstelijnsverblijf centraal op te pakken, hoeft de huisarts voortaan nog maar één nummer te bellen: 088 - 512 7777. ELV Loket kijkt dan direct mee naar wat er nodig is en welke plek er beschikbaar is. Voor zowel de huisarts als de patiënt betekent deze aanpak dat er sneller duidelijkheid is over plaatsing. Dubbele triage wordt hierdoor voorkomen en door de uitvraag vanuit het ELV wordt direct duidelijk welke zorgorganisatie de beste plek voor de patiënt beschikbaar heeft. In een enkel geval lukt het toch om met aanvullende thuiszorg wel thuis te kunnen blijven.

Belangrijke doorontwikkeling
Friese zorgorganisaties werken al een aantal jaren samen om het eerstelijnsverblijf provinciaal te organiseren. In 2019 lanceerden de organisaties daarbij samen de website www.herstelzorg.frl. Op die website krijgen huisartsen in een oogopslag een actueel overzicht over de ELV-bedden die op dat moment in de provincie beschikbaar zijn. Ook dit initiatief wordt als zeer positief ervaren door de huisartsen. “En daarom is het belangrijk dat de samenwerking nu wordt doorontwikkeld”, stelt Jet van Leeuwen van de Friese Huisartsen Vereniging. Zij is lid van de klankbordgroep van de oprichting van het ELV Loket. “Op die manier wordt voor de patiënt nog sneller duidelijk wat er gaat gebeuren. En voor ons als huisartsen scheelt dit heel veel tijd, omdat er vanaf het begin wordt meegedacht en breder wordt gezocht naar een oplossing die ook meteen beschikbaar is.”

Inzicht en overzicht
Het ELV Loket is voor de drie betrokken zorgorganisaties een logische vervolgstap op www.herstelzorg.frl. Het ELV Loket koppelt deze beschikbaarheid voor de drie aangesloten zorginstellingen nu aan één triagepunt en één telefoonnummer. Hierdoor is directe plaatsing op de juiste plek bijna altijd gegarandeerd. “En dat komt de patiënten ten goede”, aldus Jet van Leeuwen. “Want hoe sneller iemand de juiste zorg ontvangt, hoe groter de kans op een goed herstel. Daarnaast kunnen we zo verkeerde opnames voorkomen en daarmee efficiënter omspringen met het schaarse zorgpersoneel” Het is de bedoeling dat op termijn ook de andere betrokken zorgorganisaties in Friesland zich aansluiten bij het ELV-Loket.