GGZ Friesland neemt ZorgMaatwerk over van KwadrantGroep

Bestuursvoorzitters Adriaan Jansen (GGZ Friesland) en Jan Maarten Nuijens (KwadrantGroep) hebben dinsdag hun handtekening gezet voor de overname van ZorgMaatwerk door GGZ Friesland.

Door de toenemende complexiteit vraagt psychiatrie om schaalvergroting. Het voornemen om de psychiatrische dienstverlening over te laten gaan naar GGZ Friesland is daarom zowel voor die organisatie als voor de KwadrantGroep een logische stap. Door expertise en krachten te bundelen kan de efficiency, kwaliteit en continuïteit beter gewaarborgd worden.

Zowel GGZ Friesland als de KwadrantGroep zetten zich in om de overgang zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Dit doen wij in overleg met patiënten en hun netwerk. Ons uitgangspunt is dat de patiënt zijn of haar behandelaar volgt. Zij kunnen hun behandelaar houden en blijven rekenen op goede psychiatrische zorg. Zorgmaatwerk blijft als team werken vanuit een kantoor in Heerenveen.

"ZorgMaatwerk is al jaren een zeer gewaardeerd onderdeel bij de KwadrantGroep en een prachtige aanwinst voor GGZ Friesland", denkt Nuijens. En dat wordt beaamd door Jansen, die duidelijke meerwaarde ziet voor zijn organisatie. "ZorgMaatwerk zal een brug slaan tussen ouderenzorg en psychiatrie", zo luidt zijn verwachting.