Geen beperkingen meer voor bezoek aan woonzorgcentra

Elke locatie van KwadrantGroep kan de bezoekregeling versoepelen zoals die voor de coronaperiode was. Deze versoepeling wordt met elke cliëntenraad afgestemd. Na instemming gelden er geen beperkingen meer voor bezoek. 

Geen registratie meer
Bezoek hoeft zich bij binnenkomst niet meer te registreren.  

Mondkapje niet meer verplicht – blijf afstand houden
Zowel bewoners als bezoekers zijn niet meer verplicht om in een zorglocatie van KwadrantGroep een mondkapje te dragen. Als het voor u veiliger voelt om wél een mondkapje te dragen, dan is dat natuurlijk prima. Omdat we minder mondkapjes dragen en meer mensen tegenkomen, vragen we u met klem anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren. Het naleven van deze regel is erg belangrijk bij het voorkomen van besmettingen.

Zorgmedewerkers dragen alleen binnen 1,5 meter afstand van bewoners een mondneusmasker. Dus bijvoorbeeld bij wassen en aankleden en bij het geven van eten. Als een zorgmedewerker zich prettiger voelt met een mondneusmasker, is een zorgmedewerker vrij om deze te dragen.

Basisregels blijven
Ondanks dit positieve bericht, is het coronavirus niet weg. Het virus is onvoorspelbaar en er steken ook regelmatig nieuwe varianten de kop op. Het blijft dus belangrijk om voorzichtig en alert te zijn en de basisregels te volgen. Dan gaat het om:

  • Was uw handen regelmatig
  • Blijf thuis bij klachten en laat u testen
  • Houd afstand en geef elkaar de ruimte

Wat gebeurt er bij een besmetting?
Als in een locatie toch een bewoner of medewerker besmet raakt met het coronavirus, dan bekijken we per geval of en welke maatregelen er nodig zijn. Daar wordt u vanzelfsprekend over geïnformeerd.