Extra capaciteit voor coronapatiënten in Berchhiem

Vijf Friese zorginstellingen voor niet-acute zorg, waaronder KwadrantGroep, bereiden zich voor op de volgende coronafase door extra beddencapaciteit beschikbaar te stellen. Het gaat naast KwadrantGroep om ZuidOostZorg,  Alliade, Patyna en Noorderbreedte. De extra bedden van KwadrantGroep komen in Berchhiem in Burgum.

Met het realiseren van extra beddencapaciteit kunnen de zorginstellingen de uitstroom van Covid-19 patiënten uit de ziekenhuizen opvangen. Ook Covid-19 patiënten met wie het thuis niet meer gaat, kunnen worden opgenomen. Covid-19 patiënten gaan naar het Coronacentrum Friesland in Wolvega of naar een bed op een revalidatieafdeling van een van de betrokken zorginstellingen.

Extra beddencapaciteit
Het Coronacentrum in Wolvega (Alliade) is er voor Covid-patiënten met een complexe zorgvraag waarbij ziekenhuisopname niet vereist is. Het Coronacentrum schaalt per 6 december op van 13 naar 24 plekken.

Er komen 3 zogenaamde Covid-units voor patiënten die medisch toezicht en zorg nodig hebben die thuis niet geleverd kan worden. ZuidOostZorg levert 9 plaatsen (inmiddels in operatie en vol), Patyna 8 tot 18 plekken en KwadrantGroep in Berchhiem in Burgum 5 tot 10 plekken.

Noorderbreedte en Revalidatie Friesland vangen de tijdelijk en gedeeltelijke afbouw van de revalidatiezorg vanuit KwadrantGroep op om zo de uitstroom vanuit de ziekenhuizen voor niet-Covid patiënten te kunnen blijven waarborgen.

Het Friese zorgcoördinatiepunt kijkt op basis van criteria waar de Covid-19 patiënten opgevangen kunnen worden. Het streven is om de patiënten de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. Dat kan ook wijkverpleging of thuiszorg zijn.

Samen blijven doen
Jan Maarten Nuijens van KwadrantGroep: “Het is erg goed om te zien dat zorgorganisaties de handen ineenslaan om te zorgen dat de doorstroming van cliënten onder deze moeilijke omstandigheden zoveel mogelijk door kan gaan. Binnen de zorg zijn de problemen momenteel groot. Langdurig hoge werkdruk en een hoog ziekteverzuim eisen hun tol. Zorg kunnen leveren conform de kwaliteitsstandaarden vormt een steeds grotere uitdaging. De Friese zorginstellingen voeren frequent overleg om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen.”