Eerste stap gezet naar duurzaam wonen en zorgen in Feanwâlden

KwadrantGroep, Thús Wonen en de gemeente Dantumadiel hebben eerste stappen gezet naar duurzame woon- en zorgvoorzieningen in Feanwâlden. 

Door de vergrijzing is er steeds meer complexe zorg nodig. Daar willen de woonzorglocaties in Feanwâlden op voorbereid zijn. KwadrantGroep, Woningcorporatie Thús Wonen en de gemeente Dantumadiel onderzoeken hoe dit in de omgeving het beste kan. De drie partijen willen samen tot een woonzorgvisie voor Feanwâlden komen. Dat staat in de intentieovereenkomst die de bestuurders op 2 oktober hebben ondertekend.

Dit betekent mogelijk nieuwbouw van Talma Hoeve, op de locatie naast Talma Hûs
Talma Hoeve is sterk verouderd. KwadrantGroep, Thús Wonen en de gemeente onderzoeken of het technisch en financieel haalbaar is om een nieuwe woon-, zorg en welzijnsvoorziening te realiseren, naast. Talma Hûs. Ook wordt onderzocht wat er nodig is om Talma Hûs te vernieuwen.  

Op de foto van links naar rechts:
Jan Maarten Nuijens van KwadrantGroep, wethouder Gerben Wiersma van de gemeenten Dantumadiel en Rienk van der Meulen van woningbouwcoöperatie Thús Wonen.