DWAAN! - Op weg naar een betere digitale samenwerking tussen huisarts en de zorgteams binnen de wijkverpleging

De digitale samenwerking tussen de huisarts en de zorgteams binnen de wijkverpleging moet en kan beter. Deze helpt om goede zorg te leveren én draagt bij aan het werkplezier van de zorgprofessional. Het project DWAAN! (Duurzaam-Werkbaar-Actueel-Actie-Netwerkzorg, ook wel Fries voor DOEN!) maakt daar werk van. Initiatiefnemers van dit project zijn Kwadrantgroep, Patyna, Dokterszorg Friesland en GERRIT onder begeleiding van ROS Friesland.

Morgen en 30 mei wordt de eerste stap gezet richting een betere samenwerking door middel van DWAAN!-challenges. Een aantal relevante leveranciers worden hierbij uitgedaagd om samen met ons oplossingsrichtingen te bedenken. Vervolgens werken we deze stapsgewijs verder uit binnen proeftuinen.

Door dit samen te DOEN, komen we steeds een stapje verder richting een betere digitale samenwerking tussen huisarts en de zorgteams binnen de wijkverpleging!

Wil je meer weten over DWAAN!? Neem gerust contact op met Anke Visser (projectleider ROS Friesland) via a.visser@rosfriesland.nl.