De juiste zorg op de juiste plek door Positieve Gezondheid

KwadrantGroep wil Positieve Gezondheid breed in de wijkverpleging uitdragen. Dat doen we door de aandacht te verleggen van ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag. Zo leveren we een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven van onze thuiszorgcliënten. Tegelijk kunnen we hun veerkracht vergroten en in de wijkteams het werk doen dat ècht belangrijk is: de juiste zorg op de juiste plek! Dit doen we door het accent te leggen op veerkracht en op dat wat het leven van cliënten betekenisvol maakt.

Waardevolle sessies met thuiszorgcollega's

In het voorjaar 2022 startten we met het project Positieve Gezondheid. De eerste sessies en vervolgsessies met een grote groep enthousiaste thuiszorgcollega’s hebben inmiddels plaatsgevonden en zijn nu afgerond. Een consulent van Be Bright begeleidde dit. Een organisatie gespecialiseerd in het begeleiden bij verandertrajecten zoals Positieve Gezondheid. De sessies werden als waardevol gewaardeerd en de deelnemende collega’s leverden mooie ideeën om Positieve Gezondheid een plek te geven in het werk. Met deze verbeterinitiatieven kunnen we aan de slag.

Maar hoe gaan we dat nu aanpakken?

We gaan Positieve Gezondheid onderdeel van de praktijk maken. Een aantal collega’s gaat in teams aan de slag met de initiatieven die zijn aangedragen in de inspiratiesessies. We noemen dit de sprint-teams. In deze sprint-teams worden de beste ideeën verder uitgewerkt en gerealiseerd. Dit om Positieve Gezondheid onderdeel te maken van de dagelijkse werkpraktijk, werkwijzen en werkprocessen in de wijk.

Route 2025

Project Positieve Gezondheid ligt in lijn met het project “Route 2025 - toekomstbestendige thuiszorg”, binnen KwadrantGroep. Hierin vallen meerdere projecten samen die ook te maken hebben met de professionalisering van onze medewerkers in de thuiszorg.