De Friese Wouden biedt nu ook verpleeghuiszorg in Buitenpost en Surhuisterveen

Sinds kort is woonzorgcentrum Haersmahiem in Buitenpost deels een verpleeghuis. Daardoor kunnen kwetsbare ouderen die intensieve zorg nodig hebben in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen.

En daar was behoefte aan, zegt Jan Lieuwe Terpstra, manager Wonen met Zorg van Haersmahiem. “De groep ouderen om wie het gaat is kwetsbaar en juist dan is een vertrouwde omgeving belangrijk. Bewoners kennen elkaar uit het dorp of uit de omgeving.” Tot voor kort was in de gemeente Achtkarspelen geen verpleeghuiszorg mogelijk. Nu kan dat wel, zowel in Haersmahiem als in ’t Suyderhuys in Surhuisterveen.

Groot appartement en zorg op maat
Voor verpleeghuiszorg is een zwaardere indicatie nodig dan voor een verzorgingshuis. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de zorg en er zijn dag en nacht zorgprofessionals aanwezig. De zorg is op maat en bewoners kunnen ook terecht bij behandelaren zoals een psycholoog, een fysiotherapeut, een logopedist of een diëtist van het aanwezige behandelteam. Bewoners die structuur nodig hebben zijn welkom bij de dagverzorging. Natuurlijk blijft het mogelijk om met een lagere indicatie in Haersmahiem te wonen. De huisarts is dan verantwoordelijk voor de zorg en als dat nodig is, kan er een zwaardere indicatie worden aangevraagd.

De appartementen in Haersmahiem zijn groot voor een verpleeghuis en er kunnen ook echtparen wonen. “Dat is een verschil met andere verpleeghuizen”, vertelt Jan Lieuwe Terpstra. “Onze bewoners hebben veel ruimte, een eigen appartement met een aparte slaapkamer, een ruime badkamer met toilet en een kleine keuken.”

“Bewoners kunnen meedoen aan welzijnsactiviteiten, die zijn er elke dag. Verder hebben we een restaurant, een winkeltje en een eigen kapper. Bezoek is welkom in het eigen appartement, maar ook in het restaurant. In deze coronaperiode zijn er beperkingen, maar ik ga ervan uit dat we binnenkort weer volop kunnen genieten van allerlei activiteiten en gezelligheid.”

Levensverhaal van de bewoner
Naast een vertrouwde omgeving is persoonsgerichte zorg belangrijk en aandacht voor wie de bewoner is en zijn of haar gewoonten. Jan Lieuwe Terpstra: “Wij weten graag het levensverhaal van de bewoner en dat wordt ook genoteerd in het digitaal dossier. We willen zoveel mogelijk aansluiten bij de gewoonten van een bewoner en gaan daarbij uit van wat er nog wél kan. Verder is Haersmaheim erg gastvrij en vriendelijk. Nieuwe bewoners voelen zich snel thuis en dat ervaar ik als een groot compliment.”

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over Haersmahiem op de website van De Friese Wouden