Bewoners Uiterton Vlieland verhuizen naar nieuwe Zorgvilla

Vandaag zijn de zeven bewoners van woonzorgcentrum de Uiterton verhuisd naar de prachtige nieuwe Zorgvilla. In de Zorgvilla zijn zeven appartementen voor verpleeghuiszorg. De Zorgvilla is de eerste stap in de realisatie van het plan Boswijk op Vlieland. De Boswijk vervangt het verouderde woonzorgcentrum De Uiterton.

De Zorgvilla is een kernvoorziening voor mensen met een zware zorgvraag
Het plan Boswijk sluit aan bij het overheidsbeleid. Het biedt een kernvoorziening voor mensen met een zware zorgvraag (verpleeghuis) en woningen waar mensen zelfstandig wonen en als dat nodig is de zorg in de vorm van thuiszorg ontvangen. Er wordt gebouwd in de vorm van een normale woonomgeving of buurt in plaats van een zorggebouw met aanleunwoningen. De Boswijk wordt zo meer een onderdeel van het dorp.

Gemeente Vlieland, bewoners en medewerkers zijn blij met de nieuwe locatie
Wethouder Elsje de Ruiter: De Boswijk is ons antwoord op de vraag of we ook zoveel mogelijk mensen met een zorgvraag op Vlieland willen laten wonen. Dat antwoord is dus “ja” en daar steken we als gemeente graag onze nek voor uit.’

Tiny van der Hoek is Manager Wonen Welzijn Zorg bij Palet: ‘We zijn ontzettend blij dat we vandaag kunnen verhuizen. We hebben afgelopen jaar stap voor stap kunnen volgen hoe de Zorgvilla werd gebouwd. Nu laten we het oude achter en maken met alle bewoners en medewerkers een nieuwe start in het nieuwe gebouw.’

Behoud van de ouderenzorg op Vlieland
Naast de Zorgvilla realiseert de Gemeente Vlieland de komende twee jaar in de directe omgeving 34 seniorenwoningen in drie groottes: 14 woningen met één slaapkamer, 12 woningen met twee slaapkamers en 8 woningen met drie slaapkamers. Daarnaast komt er één woning met twee kamers waar mensen kortdurend verzorgd kunnen worden. Ook komt er een woning speciaal voor zorgpersoneel ‘van de vaste wal’. 14 woningen krijgen extra voorzieningen en zijn daarmee voorbereid op bewoners met een (lichte) zorgvraag. Palet, een zorgmerk van KwadrantGroep, is verantwoordelijk voor de zorg in de Boswijk en op de rest van Vlieland.