Bewoners KwadrantGroep gevaccineerd

Alle bewoners van locaties van KwadrantGroep die gevaccineerd wilden worden, zijn gevaccineerd. Een flinke klus die geklaard is, én een mooie en belangrijke mijlpaal om het coronavirus een halt toe te roepen!

In totaal zijn in onze woonzorglocaties 620 bewoners gevaccineerd. Dan gaat het om bewoners waarvoor de specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk is. Deze bewoners zijn gevaccineerd door één van de vier vaccinatieteams van KwadrantGroep. De teams zijn in twee rondes vier keer op elke locatie geweest om bewoners te vaccineren. In februari en maart zijn de meeste bewoners gevaccineerd. In april en mei ging het vooral om bewoners die vanwege ziekte of besmettingen in een locatie, pas later gevaccineerd konden worden.

Geen vaccins weggegooid
Om verspilling van vaccins te voorkomen, zijn 111 medewerkers van KwadrantGroep gevaccineerd. Dat zijn medewerkers die direct contact met bewoners hebben en die tijdens het vaccineren in een locatie aanwezig waren. Door deze medewerkers te vaccineren konden we voorkomen dat vaccins weggegooid moesten worden.  

In totaal hebben de vaccinatieteams van KwadrantGroep 731 mensen volledig gevaccineerd en zijn er 1510 prikken gezet.

De meeste bewoners die vallen onder de verantwoordelijkheid van een huisarts, zijn intussen ook gevaccineerd.