Bewoners en medewerkers preventief getest; situatie locatie Berchhiem in Burgum op 4 februari 2021

In dit bericht geven wij een update met betrekking tot het aantal coronabesmettingen op onze locatie Berchhiem in Burgum. Om zicht te krijgen op de verspreiding van het virus zijn de bewoners van de afdelingen Hillemahofje en Oranjestins die eerder negatief getest zijn op dinsdag 2 februari 2021 opnieuw getest. Ook alle 400 medewerkers van de locatie Berchhiem zijn preventief getest. Inmiddels zijn alle uitslagen hiervan binnen. 

Op 4 februari 2021 is de situatie als volgt. In totaal zijn 46 bewoners van de afdelingen Hillemahofje en Oranjestins en 40 medewerkers van Berchhiem positief getest op het coronavirus. Helaas zijn er inmiddels 14 bewoners overleden aan het coronavirus. We wensen de naasten van deze bewoners veel sterkte toe. 

Van de 400 preventief geteste medewerkers zijn er 8 positief getest. Wij wensen ook medewerkers bijzonder veel sterkte en beterschap toe. Er zijn inmiddels ook weer collega’s die weer terugkomen na besmetting. Dat is fijn. Tot slot kunnen wij melden dat het nieuwbouwgedeelte van deze locatie vrij van corona is.

Vrijdag worden bewoners van Berchhiem gevaccineerd
Vrijdag 5 februari worden de bewoners van Berchhiem die daarvoor toestemming hebben gegeven gevaccineerd. Dit geldt voor alle bewoners die op dit moment geen corona hebben. Deze bewoners worden op een later moment gevaccineerd. 

Bericht van de cliëntenraad
De cliëntenraad leeft mee met alle familie van de mensen die zijn overleden en die nu een dierbare moeten missen. We leven mee met familie die nu niet bezoek kan komen en met cliënten die geen bezoek kunnen ontvangen. We leven ook mee met al die trouwe medewerkers die de zorg verlenen en wensen hun veel sterkte toe.