Behoud ouderenzorg op Vlieland door realisatie plan Boswijk

Gemeente Vlieland en KwadrantGroep realiseren in 2020 gezamenlijk de woonbuurt Boswijk en behouden daarmee de ouderenzorg voor Vlieland. Woonbuurt Boswijk vervangt het verouderde woonzorgcentrum Uiterton. De gemeenteraad stemde maandag 28 oktober unaniem in met het plan: ‘een geweldige stap voor de leefbaarheid van Vlieland.’ KwadrantGroep had al eerder positief ingestemd.

Elsje de Ruijter, wethouder Zorg en Welzijn Gemeente Vlieland: ‘Waar een kleine gemeente groot in kan zijn! We steken heel veel (geleend) geld in een woonwijk, waar plaats blijft voor onze kwetsbare ouderen. Hulde voor het vertrouwen van de gemeenteraad in de realisatie van dit fantastische plan. Een leven lang op Vlieland wordt werkelijkheid.’

Deskundige zorg blijft behouden

Jan Maarten Nuijens, bestuurder KwadrantGroep: ‘We zijn ontzettend blij dat Vlielanders die ouderenzorg nodig hebben op het eiland kunnen blijven wonen en daarom niet naar de vaste wal hoeven te verhuizen. In de woonbuurt Boswijk kunnen Vlielanders rekenen op onze deskundige zorg; verpleeghuiszorg, eerstelijnsverblijf, thuiszorg en dagbesteding.’

KwadrantGroep zet zich naast Vlieland ook op Ameland in voor het behoud van de zorg op de Waddeneilanden.

De zorg op Vlieland

Het nieuwe plan ‘Boswijk’ dat ontwikkeld wordt op Vlieland, sluit aan bij het overheidsbeleid. Het biedt een kernvoorziening voor mensen met een zware zorgvraag (verpleeghuis) en woningen waar mensen zelfstandig wonen en eventueel de zorg in de vorm van thuiszorg ontvangen. Deze zorg is dichtbij. Er wordt gebouwd in de vorm van een normale woonwijk in plaats van een zorggebouw met aanleunwoningen. De ‘Boswijk’ wordt zo een onderdeel van het dorp.

In de ‘Boswijk’ komt een kleine kernvoorziening van 7 plaatsen waar 24 uur per dag intensieve zorg wordt geboden. In de directe omgeving komen 36 zelfstandige woningen voor mensen met een (toekomstige) zorgvraag. Daarvan zijn er 16 geschikt voor mensen met een zware zorgvraag, bijv. lichamelijke aandoeningen en 20 iets grotere woningen voor zelfstandig wonende senioren. Dit is inclusief eerstelijnsverblijf voor een tijdelijke opname.

In totaal komen er 43 wooneenheden voor de Vlielanders die nu of in de toekomst zorg nodig hebben. Daarnaast komt er in de Boswijk een gebouw voor welzijnsvoorzieningen zoals dagbesteding, fysiotherapeut, tandarts en kapper.