Ameland start met ontwerp Nieuwe Stelp

Ballum, 23 november 2020 - De gemeenteraad van Ameland heeft unaniem ingestemd met de start van de ontwerpfase voor De Nieuwe Stelp, het toekomstige centrum voor de ouderenzorg op Ameland. Dit betekent dat de architect van start kan met het voorlopig ontwerp van de nieuwbouw en dat de ruimtelijke procedures gestart kunnen worden.

Bestuursvoorzitter Jan Maarten Nuijens van KwadrantGroep, de organisatie die op Ameland de ouderenzorg verleent, is blij met de doorbraak. “We zijn trots dat we na jaren van gesprekken samen met de gemeente het prachtige plan De Nieuwe Stelp gaan realiseren. Dit is ontzettend goed nieuws voor onze bewoners en medewerkers en voor alle Amelanders. In De Nieuwe Stelp kunnen Amelanders ook in de toekomst rekenen op deskundige zorg: verpleeghuiszorg, eerstelijnsverblijf, thuiszorg en dagbesteding.”

Ook wethouder Piet IJnsen is verheugd over de nieuwe stap die nu kan worden gezet. “De zorgpartijen en de gemeente steken hun nek uit voor het behoud van de ouderenzorg op het eiland. KwadrantGroep staat voor de zorg met een innovatieve zorgvisie en de gemeente neemt de realisatie van het nieuwe zorgcentrum voor haar rekening. Ik ben erg blij dat de raad hierachter staat en groen licht heeft gegeven voor de ontwerpfase. Dit betekent dat de architect direct aan de slag kan.”

De gemeente Ameland maakt zich samen met KwadrantGroep, Thuiszorg het Friese Land en zorgverzekeraar De Friesland al jaren sterk voor hoogwaardige ouderenzorg op het eiland. De gemeente en KwadrantGroep hebben een principeakkoord over de realisatie van De Nieuwe Stelp, waarbij de gemeente het gebouw realiseert en de KwadrantGroep de zorg organiseert.

Eerder al besloot de gemeenteraad dat De Nieuwe Stelp moet komen op de locatie bij het sportcomplex bij ‘Ons Hol’ in Hollum, waar onder meer ook een kinderopvang en een buurthuis zijn gevestigd. Het combineren van verschillende maatschappelijke functies op deze locatie is in de visie van de gemeente niet alleen efficiënt, maar heeft ook maatschappelijke voordelen omdat inwoners van verschillende leeftijden gebruikmaken van hetzelfde gebied.

Met de realisatie van De Nieuwe Stelp is een investering gemoeid van in totaal 13,7 miljoen euro. Voor een bedrag van 1,6 miljoen zoekt de gemeente nog naar financieringsbronnen. Daarnaast zijn er aanpassingen gewenst aan de omgeving die begroot zijn op 2 miljoen; dit bedrag moet in de toekomst in de begroting opgenomen worden.

Met het besluit om in te stemmen met het krediet voor de ontwerpfase van De Nieuwe Stelp geeft de raad verder invulling aan het adagium ‘een leven lang wonen op Ameland’. De verwachting is dat het ontwerp van de nieuwbouw in de loop van 2021 gereed is en dat de raad vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 kan besluiten over de realisatie.