Aardema Zorggroep, Thuiszorg Het Friese Land en KwadrantGroep investeren in medicatieveiligheid

Het toedienen van medicatie is een veelvoorkomende handeling waarvoor thuiszorgmedewerkers soms meerdere keren per dag naar cliënten gaan. Om medicijnen veilig en op de juiste manier te gebruiken is het belangrijk dat de cliënt, apotheek, huisarts en thuiszorg goed samenwerken. Aardema Zorggroep, Thuiszorg Het Friese Land en KwadrantGroep (De Friese Wouden, Elkander en Palet) vinden het belangrijk dat medicijnen veilig en correct worden toegediend. Daarom werken de organisaties samen in een pilot om medicatie digitaal te gaan registreren in het elektronisch dossier van de cliënt.

Samenwerken vanuit één dossier
Een apotheek maakt voor cliënt een toedienlijst met medicatie. Op deze lijst staan de soorten, hoeveelheden en tijdstippen van de medicatie die de cliënt nodig heeft. Een mooie ontwikkeling is dat deze toedienlijst straks digitaal door de apotheek naar het dossier van de cliënt wordt verzonden. Hierdoor hebben de thuiszorg, cliënten en hun mantelzorger(s) altijd toegang tot de juiste informatie. Daarnaast wordt ook in het dossier bijgehouden wanneer de cliënt welke medicijnen toegediend heeft gekregen. Nu gebeurt dit nog op een papieren toedienlijst. 

Pilots met acht apotheken uit heel Fryslân
In de periode tot september 2021 gaan meerdere teams van Aardema Zorggroep, Thuiszorg Het Friese Land en KwadrantGroep samen met acht apotheken en apotheekhoudende huisartsen uit heel Fryslân pilots starten. Tijdens deze pilot stuurt de apotheek digitaal de toedienlijst naar het cliëntdossier. Het doel van de pilots is om te kijken hoe dit proces werkt en wat we nog kunnen verbeteren. Na de evaluatie van de pilots en het doorvoeren van eventuele verbeteringen wordt deze nieuwe werkwijze ook bij alle andere thuiszorgteams van de zorgorganisaties, apotheken en apotheekhoudende huisartsen toegepast.