18 experts palliatieve zorg bij KwadrantGroep van start

Maandag 10 juli zijn 18 experts palliatieve zorg van KwadrantGroep officieel in hun rol bevestigd. Dit werd op ludieke wijze gedaan met een speech en ceremonie, waarbij aandacht was voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van de palliatieve zorg aan onze cliënten.

Palliatieve zorg is zorg die zich richt op de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren, door bijvoorbeeld het voorkomen of verlichten van lijden.

De experts palliatieve zorg gaan zich elk in een eigen regio inzetten voor ondersteuning aan de teams bij vraagstukken rondom deze zorg aan cliënten. Daarnaast zijn de experts nauw betrokken bij de ontwikkeling van kwaliteit van palliatieve zorg binnen Kwadrantgroep en houden ze zich bezig met zowel regionale, provinciale als landelijke ontwikkelingen. 

Om genoeg kennis te hebben naast hun jarenlange ervaring in de palliatieve zorg, starten alle experts in het najaar met de opleiding palliatieve zorg bij Carend

De enthousiaste groep experts heeft erg veel zin om zich naast het werk in het eigen team, breder in te zetten voor deze bijzondere zorg in de laatste levensfase van de client.