Lid Cliëntenraad KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp

De Cliëntenraad Kwadrantgroep Huishoudelijke Hulp is op zoek naar nieuwe leden.

De Cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van alle cliënten die via de Kwadrantgroep (voorheen Friese Wouden, Palet, Elkander) huishoudelijke hulp ontvangen.
De raad vergadert 1x per maand in Drachten op een woensdagochtend en adviseert op grond van de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden in de Zorg (WMCZ).
Daarnaast zijn er diverse werkzaamheden zoals een jaarlijkse opleidingsdag/themadag, een huisbezoek aan een cliënt (2x per jaar) of deelname aan een (tijdelijke)projectgroep.

Totale tijdsinvestering circa 8 -10 uur per maand.

Functie inhoud

Wij zijn op zoek naar kandidaten:
- die affiniteit hebben met de huishoudelijke hulp;
- in staat zijn beleidsdocumenten en projectplannen te beoordelen;
- gewend zijn in een team te overleggen;
- bij voorkeur enige kennis hebben van de WMO;
- begaan zijn met de positie van de hulpbehoevende cliënt.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw I. Cats (ondersteuner Cliëntenraad) via telefoonnummer 088-5124000Solliciteren kan via mailadres of postadres.
E-mail: clientenraad@kghh.nl
Postadres:
KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp
T.a.v. mevr. I. Cats
Burgermeester Wuiteweg 31
9204 KA  Drachten