Informatiebeveiliging

Iedereen komt gewild of ongewild veelvuldig in aanraking met informatie. In alle gevallen is het belangrijk dat er zorgvuldig met informatie wordt omgegaan. In het bijgevoegde document lees je meer over o.a. de algemene en individuele verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

Bijlage