Bertha Vlasman, Verzorgende IG

Het mooiste werk dat er is!

Het mooiste werk dat er is! Al 21 jaar lang! Dat is voor mij werken als Verzorgende IG bij woonzorgcentrum De Skûle in Metslawier. Dat zegt onze collega Bertha Vlasman.

Je krijgt er heel veel voor terug

“Het is hard werken in de zorg, je moet flexibel zijn en zelfstandig kunnen werken. Maar je krijgt er ook veel voor terug. Onze bewoners genieten enorm van de aandacht die ik ze geef en ze zijn met kleine dingen blij. Wij werken bij Elkander in zelforganiserende teams en kunnen zelf heel veel dingen regelen. Ook als het gaat om de planning. En als er ziekte in het team is, regelen we zelf de vervanging. Die samenwerking in een team vind ik heel leuk, we doen het echt samen. En als je als team er voor kunt zorgen dat de bewoners of cliënten niets te kort komen, dan geeft dat veel voldoening.”