CAO en andere personele regelingen

Gedragscode

KwadrantGroep hecht waarde aan het creëren van een prettige, gezonde, veilige en vertrouwde woon-, werk- en leefomgeving. In de gedragscode wordt omschreven welk gedrag hierbij hoort. De gedragscode informatiebeveiliging heeft tot doel om managers, medewerkers en andere belanghebbenden te informeren over het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid van de KwadrantGroep.

Bijlagen