Ouderenbegeleiding biedt ondersteuning in het dagelijkse leven

  • Begeleiding en ondersteuning op maat
  • We komen bij u thuis
  • U houdt zelf de regie

Het team Ouderenbegeleiding is er voor ouderen en hun mantelzorgers die voor korte of langere tijd extra ondersteuning nodig hebben bij hulpvragen in het dagelijkse leven.

Het kan iedereen overkomen

Soms groeien problemen in de thuissituatie u boven het hoofd. Het team Ouderenbegeleiding kan u ondersteunen bij hulpvragen in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld omdat u moeite heeft met het invulling geven aan de dag, het onderhouden van relaties en contacten, eenzaam bent of behoefte heeft aan structuur.

Zelf aan het stuur

Het doel van de begeleiding is dat u zo goed mogelijk een fijn leven kunt leiden in een stabiele thuissituatie. We helpen u graag bij bijvoorbeeld de organisatie van uw huishouden, het leren omgaan met een beperking of het op orde brengen van uw administratie. Het kan ook betekenen dat een begeleider u helpt bij het zetten van de eerste stap naar een biljartclub of naar een koffieochtend in het wijkgebouw. Of dat samen de weekagenda doorgenomen wordt, een boodschappenlijst gemaakt wordt en zelfredzaamheid gestimuleerd wordt. Samen gaan we op zoek naar de best passende oplossingen, zodat u zichzelf kunt zijn en blijven.
 

U staat er niet alleen voor. 

Voor meer informatie over Ouderenbegeleiding kunt u contact opnemen via 088 512 40 00 en
ouderenbegeleiding@kghh.nl

Begeleiding

KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp

Heeft u nog vragen?

Bel 088 512 40 00 of mail ons