Ondernemingsovereenkomst

In 2008 is de CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (verder: cao VVT) vastgesteld waarin de belangrijkste arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen.

Een aantal regelingen uit de toen geldende CAO voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen 2006-2007 en de CAO voor Thuiszorgorganisaties 2005-2007 zijn opgenomen in een ondernemingsovereenkomst conform artikel 32 van de WOR.

De ondernemingsraad heeft de bevoegdheid gekregen om in overleg met de werkgever over deze regelingen tot eigen afspraken te komen die passen bij de specifieke kenmerken van de organisatie.  De gemaakte afspraken zijn opgenomen in deze ondernemingsovereenkomst.