KwadrantGroep

De KwadrantGroep is een initiatiefrijke en veelzijdige maatschappelijke onderneming, die onder verschillende merknamen wonen, zorg (thuis of in een woonvorm) en aan zorg gerelateerde producten en diensten levert.

De KwadrantGroep is geworteld in Friesland en met acht labels actief in vijf marktsegmenten in Noord en Midden Nederland. Er werken ruim 8.000 mensen en de totale jaaromzet bedraagt ca. € 225 miljoen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Drachten.

We bestaan uit de zorgbedrijven De Friese Wouden, Palet, Pasana Ouderenzorg, Zorgmaatwerk/In Hoofdzaken (ambulante GGZ), De Friese Wouden huishoudelijke hulp en maaltijdenbedrijf Van Smaak.

Juridische fusie zorgbedrijven

De zorgbedrijven van de KwadrantGroep zijn per 1 januari 2016 juridisch gefuseerd tot één stichting: Stichting Kwadrantgroep.

De KwadrantGroep bestond daarvoor uit meerdere stichtingen en vennootschappen, waaronder Palet, Pasana en De Friese Wouden. Met de juridische fusie zijn de stichtingen en vennootschappen anders gegroepeerd. Het is vooral een administratieve aangelegenheid. De nieuwe juridische structuur brengt meer eenvoud, slagkracht en flexibiliteit.

De volgende rechtspersonen behoren per 1 januari 2016 juridisch tot de Stichting Kwadrantgroep: Stichting Kwadrantgroep, Stichting Palet, Stichting Zorgverlening De Friese Wouden, In Hoofdzaken BV, Stichting GarantKwadrant en Stichting Thuiszorg Friesland. Deze rechtspersonen zijn hiermee één juridisch geheel geworden. Daarnaast zijn De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp BV en Hulp in Huis BV tot één organisatie gefuseerd, waarbij de merknaam Hulp in Huis is komen te vervallen.

meer over ons