Coronavirus

Vanwege het overheidsbesluit hebben wij onze locaties moeten sluiten voor alle bezoekers. Deze maatregel is genomen om de kwetsbare bewoners zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Ook nemen we maatregelen in de thuiszorg en huishoudelijke hulp.

Hier vindt u alle informatie over onze maatregelen.

 

Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Woonzorgcentra gesloten voor bezoek

Uit voorzorg en om het risico op besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen zijn alle locaties van KwadrantGroep vanaf donderdag 19 maart gesloten voor bezoek.  Dit is een ingrijpende maatregel die ons aan het hart gaat. Deze maatregel is helaas noodzakelijk om onze kwetsbare bewoners én onze zorgprofessionals  te beschermen.   

Wat betekent dit
Het sluiten van onze woonzorglocaties betekent dat alle locaties van Elkander, De Friese Wouden en Palet volledig zijn gesloten voor bezoek. Alleen zorgprofessionals mogen nog naar binnen. 

Deze maatregelen gelden voor alle woonzorglocaties van KwadrantGroep

•De locaties zijn gesloten voor alle bezoekers, alleen zorgprofessionals mogen naar binnen.

•Een uitzondering hierop is bezoek aan bewoners die terminaal zijn. Bezoek kan in overleg geregeld worden.

•De bewoners mogen de locatie niet verlaten.

•De inzet van vrijwilligers voor niet noodzakelijke activiteiten is stopgezet

•Bewoners kunnen geen gebruik maken van de dienstverlening van de kapper en de pedicure. 

• Er worden in kleine groepen en alléén met bewoners activiteiten verzorgd

•Voor leveranciers is één ingang beschikbaar.

 •Familie en/of mantelzorgers kunnen op een vaste plek schone was en/of boodschappen afgeven. 

Extra aandacht voor het welzijn van bewoners 
Deze maatregelen zijn ingrijpend, voor zowel onze kwetsbare bewoners, hun familie en onze zorgprofessionals. Wij werken er hard aan om deze periode zo goed mogelijk te laten verlopen.  Er is extra aandacht voor het welzijn van bewoners en voor persoonlijke aandacht. Contact houden met de buitenwereld kan per telefoon of andere communicatiemiddelen. Bewoners worden hierbij geholpen als dat nodig is. 
Er ontstaan overal in de provincie leuke en inspirerende initiatieven voor cliënten in de zorg en bewoners van woonzorgcentra. Daar werken we natuurlijk graag aan mee. Ook vanuit onze woonzorglocaties zoeken we verbinding met de buitenwereld en steunen we initiatieven.