Locaties

De Friese Wouden
Bij De Friese Wouden kun je vrijwilligerswerk doen in één van onze woonzorgcentra: Berchhiem in Burgum, Haersmahiem in Buitenpost en ’t Suyderhuys in Surhuisterveen.

Elkander
Bij Elkander kun je vrijwilligerswerk doen in één van de woonzorgcentra Brugchelencamp in De Westereen, Talma Hûs in Feanwâlden, Talma Hoeve in Feanwâlden, De Hale in Damwâld, Dongeraheem in Dokkum, De Skûle in Metslawier, Spiker in Ternaard en De Stelp op Ameland.

Palet
Je kunt vrijwilligerswerk doen in de wijkzorgcentra en zorgsteunpunten in Leeuwarden, Leeuwarderadeel (Stiens), Menaldumadeel (Menaldum, Dronrijp, Berlikum) en Harlingen (Almenum).