Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Vrijwilligers

Wij zijn blij met onze vrijwilligers! Zij zijn een belangrijke aanvulling op het werk van onze medewerkers en de zorg voor onze cliënten. We hebben elkaar nodig!
Vrijwilligers doen vaak net iets extra’s voor bewoners en cliënten. Een wandeling, samen koken, achter de bar of receptie staan, ogenschijnlijk kleine dingen maar een groot gebaar voor onze cliënten. De KwadrantGroep ziet vrijwilligers als een belangrijke aanvulling op de professionele zorg- en dienstverlening.

Vrijwilligers vormen een belangrijke menselijke brug tussen de bewoners, cliënten en de wijk- of dorpsbewoners. Als vrijwilliger ben je belangrijk voor een medemens. Dat geeft vaak erg veel voldoening.

Ons streven is om iedere vrijwilliger passende taken aan te bieden die aansluiten bij de eigen belangstelling en (levens)ervaring. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. De relatie tussen de vrijwilliger ende KwadrantGroep is een formele relatie, waarbij gemaakte afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen.

7 uitdagingen voor de beste samenwerking tussen vrijwilligers en zorgmedewerkers
Onze zorgverleners werken graag samen met vrijwilligers. Om deze samenwerking vorm te geven gaat de KwadrantGroep 7 'uitdagingen' aan. Meer informatie over deze 7 uitdagingen

Heb je een hart voor ouderen? Meld je aan als vrijwilliger op één van onze locaties.
Want zorgen voor onze bewoners, dat doen we graag samen! #ikzorg #samenisleuker