Vrijwilligers

De KwadrantGroep kan niet zonder haar vrijwilligers. Vrijwilligers zijn een belangrijke aanvulling op het werk van onze medewerkers en de zorg voor onze cliënten. We hebben elkaar nodig! Vrijwilligers doen vaak net iets extra’s voor bewoners en cliënten. Een wandeling, samen koken, achter de bar of receptie staan, ogenschijnlijk kleine dingen maar een groot gebaar voor onze cliënten. De KwadrantGroep ziet vrijwilligers als een heel belangrijke aanvulling op de professionele zorg- en dienstverlening.

Vrijwilligers vormen een belangrijke menselijke brug tussen de bewoners, cliënten en de wijk- of dorpsbewoners. Als vrijwilliger voeg je een stukje levenskwaliteit toe aan een medemens. Dat is belangrijk en geeft erg veel voldoening.

Ons streven is om iedere vrijwilliger passende taken aan te bieden die aansluiten bij de eigen belangstelling en (levens)ervaring. Wel willen we benadrukken dat dit niet vrijblijvend is. De relatie tussen de vrijwilliger ende KwadrantGroep is een formele relatie, waarbij de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen.

7 uitdagingen voor de beste samenwerking tussen vrijwilligers en zorgmedewerkers
Onze zorgverleners hebben regelmatig te maken met vrijwilligers. Om de samenwerking tussen de medewerkers en vrijwilligers vorm te geven gaat de Kwadrantgroep de volgende 7 uitdagingen aan. Meer informatie over deze 7 uitdagingen

Heb je een hart voor ouderen? Meld je aan als vrijwilliger op één van onze locaties.
Want zorgen voor onze bewoners, dat doen we graag samen!