Voorzitter cliëntenraad

KwadrantGroep is op zoek naar een Voorzitter cliëntenraad

Voor de regio Tytsjerksteradiel / locatie Berchhiem is de KwadrantGroep op zoek naar een enthousiaste, betrokken en actieve

Voorzitter cliëntenraad
regio Tytsjerksteradiel / locatie Berchhiem

KwadrantGroep
De KwadrantGroep is een organisatie die zijn cliënten in Friesland kwalitatief hoogwaardige zorg biedt. Van huishoudelijke hulp, specialistische thuiszorg tot wonen, zorgen en verplegen in een woonzorgcentrum. Doel: Een bijdrage te leveren aan de invulling van ieders levenspad.

Cliëntenraad
De cliëntenraad heeft aandacht voor kwaliteit en cliënttevredenheid en vertegenwoordigt alle cliënten van Berchhiem en de gemeente Tytsjerksteradiel.
De raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het management. Op deze wijze wordt medezeggenschap gerealiseerd ten aanzien van beleid, uitvoering en organisatie van wonen, welzijn en zorgverlening. De raad bestaat uit zeven leden.
Als aandachtsgebieden heeft de cliëntenraad: ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.
Leden van de cliëntenraad zijn ‘ervaringsdeskundige’ of geïnteresseerd in één of meer van deze gebieden. Ook beleidsmatige aspecten behoren tot het werkveld van de cliëntenraad, waarvoor bestuurlijke of organisatiekundige kennis nodig kan zijn.
Naar schatting kost deze functie u 1 à 2 dagen per maand.

Wij zoeken een voorzitter die:

  • Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
  • Een kritisch positieve houding heeft;
  • Kennis heeft van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen;
  • Enthousiasmerend vermogen heeft en in staat is op te treden namens de cliëntenraad;
  • Vanuit cliëntenperspectief denkt en handelt;
  • Beleidsstukken kan lezen en zich hierover een mening kan vormen;
  • Kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
  • Tactvol en standvastig kan optreden;
  • Doorzettingsvermogen heeft;
  • Kennis van of ervaring en belangstelling heeft met patiënten met een chronische aandoening of ziekte, dan wel zelf tot deze groep behoort.

Wat bieden wij:
U maakt deel uit van een enthousiaste, betrokken en actieve groep mensen die zich inzet voor goede zorg in de gemeente Tytsjerksteradiel. De cliëntenraad denkt proactief mee met het regiomanagement en participeert in de centrale cliëntenraad van de KwadrantGroep. Op deze functie is een vrijwilligers- en onkostenvergoeding van toepassing. Wij verwachten dat de nieuwe voorzitter in het bezit kan komen van een VOG.

Informatie:
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met Henk Raap (huidige voorzitter cliëntenraad), tel. 0511-432108. Hij vertelt u graag meer over de functie.


Solliciteren:
Wilt u solliciteren naar deze boeiende functie? Stuur dan uw sollicitatiebrief en cv voor 5 augustus 2018 naar:

Woonzorgcentrum Berchhiem
t.a.v. Cliëntenraad
Prins Bernhardstraat 74
9251 GM BURGUM

of mail naar: clientenraadberchhiem@friesewouden.nl