Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Verpleegkundige en Verzorgende AdviesRaad (VAR)

De KwadrantGroep vindt het belangrijk om onafhankelijk beroepsinhoudelijk advies te ontvangen. Een aantal enthousiaste verpleegkundigen heeft het initiatief genomen om een VAR op te richten binnen de Kwadrantgroep. VAR staat voor Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad. De VAR geeft beroepsinhoudelijk advies aan de Raad van Bestuur.

De VAR kan bijdragen aan:

  • Verbetering van de kwaliteit van zorg voor cliënten
  • Een beleid dat beter aansluit bij de professionele beroepsuitoefening
  • Een grotere betrokkenheid van de zorgprofessionals bij de koers van de organisatie
  • Verbreding van het draagvlak voor nieuw beleid
  • Een kwaliteitsimpuls door het optimaal benutten van verpleegkundige en verzorgende kennis en kunde in de organisatie