Coronavirus

Vanwege het overheidsbesluit hebben wij onze locaties moeten sluiten voor alle bezoekers. Deze maatregel is genomen om de kwetsbare bewoners zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Ook nemen we maatregelen in de thuiszorg en huishoudelijke hulp.

Hier vindt u alle informatie over onze maatregelen.

 

Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Tarievenlijst 2019

Deze tarievenlijst is geldig vanaf juli 2019 en geldt voor alle zorgbedrijven van de KwadrantGroep. De prijzen die in deze tarievenlijst zijn opgenomen, zijn vastgesteld na goedkeuring van de Centrale Cliëntenraad. De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld, daarbij wordt rekening gehouden met de dan geldende wet- en regelgeving.

Deze tarievenlijst geldt ook in 2020.

In de lijst staan tarieven van:

  • Facilitair
  • Voeding
  • Zorgverlening
  • Overige dienstverlening
Downloads