Tarievenlijst 2017

De tarievenlijst is geldig voor alle zorgbedrijven van de KwadrantGroep. De prijzen die in deze tarievenlijst zijn opgenomen, zijn vastgesteld na goedkeuring van de Concern Cliëntenraad. De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld rekening houdend met de dan geldende wet- en regelgeving.

In de tarievenlijst staan de tarieven van:

  • Zorgverlening
  • Voeding
  • Facilitair
  • Overige dienstverlening
Downloads