Tarievenlijst 2018

De tarievenlijst is geldig voor alle zorgbedrijven van de KwadrantGroep. De prijzen die in deze tarievenlijst zijn opgenomen, zijn vastgesteld na goedkeuring van de Concern Cliëntenraad. De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld rekening houdend met de dan geldende wet- en regelgeving.

In de tarievenlijst staan tarieven van:

Zorgverlening
Voeding
Facilitair
Overige dienstverlening

 

Downloads