Start leergemeenschap dementie op jonge leeftijd in Noord Nederland

7 december 2017

Op initiatief van de dementienetwerken Drenthe, Groningen en Friesland is op 21 november de Leergemeenschap Dementie op jonge leeftijd in Noord Nederland van start gegaan. Het startschot is gegeven tijdens het symposium met als thema: Waarom moeilijk doen als het samen kan? Maar liefst 250 mensen waren aanwezig om dit moment gezamenlijk te vieren.

Tijdens het symposium is Martine Adema geïnterviewd. Bij haar man is op 53 jarige leeftijd de diagnose dementie gesteld. Samen hebben ze vier kinderen. Martine wil haar verhaal graag delen omdat ze het belangrijk vindt dat de mensen die professioneel met deze doelgroep werken, zich goed realiseren wat een familie doormaakt als er sprake is van (een vermoeden van) dementie op jonge leeftijd. Haar belangrijkste boodschap is dat de mensen die in de zorg werken elkaar opzoeken en echt met elkaar samenwerken. Ze heeft te vaak meegemaakt dat onderlinge concurrentie tussen zorgaanbieders samenwerking in de weg staat.

Ook Thed van Kempen, voorzitter van de Stichting Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd, kon niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om echt samen de schouders eronder te zetten, om kennis en expertise te delen, verbindingen te leggen en maatwerk te bieden.

Sophia de Rooij, internist-geriater en directeur Alzheimer centrum Groningen, schetste de laatste ontwikkelingen op medisch gebied en bracht helder het dilemma onder woorden dat het vroegtijdig stellen van een diagnose nog niet betekent dat er genezing mogelijk is. Gelukkig zijn er wel steeds meer mogelijkheden om jonge mensen met dementie en hun mantelzorger goede ondersteuning te bieden.

Negen bestuurders van zorgorganisaties (waaronder Jan Maarten Nuijens van de KwadrantGroep), het Alzheimer Centrum Nederland en het kenniscentrum dementie op jonge leeftijd hebben een intentieverklaring ondertekend voor het leveren van een actieve bijdrage aan de Leergemeenschap Dementie op jonge leeftijd Noord Nederland.

De start van deze leergemeenschap laat zien dat het mogelijk is om krachten te bundelen voor de complexe doelgroep van jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het samenbrengen van specialistische expertise met bestuurlijk commitment waarbij professionals met elkaar praktische thema’s voor deze complexe doelgroep gaan uitwerken.

« Terug naar overzicht