Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Sloopvergunning voor Spiker in Ternaard wordt aangevraagd

17 mei 2019

De KwadrantGroep vraagt een vergunning aan voor de sloop van woonzorgcentrum Spiker in Ternaard. In november 2016 is aangekondigd dat Spiker gaat sluiten. De laatste bewoners van Spiker zijn eind 2018 verhuisd.

Na het verhuizen van de laatste bewoners is vanaf december 2018 Spiker tijdelijk in bruikleen gegeven aan Carex. Carex beheert leegstaande panden voor eigenaren, door er mensen tijdelijk te laten wonen. Deze mogelijkheid blijft bestaan tot de definitieve datum van de sloop bekend is.

Een deel van Spiker wordt momenteel nog gebruikt voor activiteiten zoals de dagopvang, de kaartclub en koersbal. Voor deze activiteiten wordt in goed overleg met de betrokkenen voor 1 juli 2019 een andere locatie gezocht. Dit geldt ook voor kapsalon ‘de Hierknipperij’ die een ruimte in Spiker huurt van Carex. De zes cliënten van de dagopvang sluiten vanaf dinsdag 4 juni aan bij de dagopvang van Dongeraheem in Dokkum.

Woningcorporatie Thús Wonen, De Friesland Zorgverzekeraar, de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard, de KwadrantGroep en de gemeente Noordeast-Fryslân werken met Bureau Pau verder aan een plan voor wonen, welzijn en zorg in Ternaard zoals in november 2018 aan het dorp is gepresenteerd.

« Terug naar overzicht