Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Samen verder met voorziening wonen-welzijn-zorg voor ouderen in Ternaard

9 mei 2018

De KwadrantGroep, Woningcorporatie Thús Wonen, De Friesland Zorgverzekeraar, de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard en de gemeente Dongeradeel hebben samen besloten een projectleider aan te stellen voor het uitwerken van de ‘Nije State’, een nieuwe voorziening wonen-welzijn-zorg voor ouderen in Ternaard en omgeving.

Naar aanleiding van de eerder aangekondigde sluiting van woonzorgcentrum Spiker heeft het bureau KAW in opdracht van alle partijen duurzame en haalbare oplossingen verkend. Deze oplossingen zijn gericht op wonen, welzijn en zorg in Ternaard en omgeving. Doel is dat ouderen zo lang mogelijk op een goede wijze in de eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Er is ook gekeken of renovatie van het huidige verzorgingstehuis mogelijk is. Dit wordt echter niet gezien als een haalbare en duurzame oplossing voor de langere termijn. Daarom wordt nu ingezet op de bouw van een woonzorg voorziening, waarbij onder meer het welzijn van de ouderen samen met vrijwilligers uit het dorp wordt bevorderd in een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. Daarnaast wordt gekeken naar een goede verbinding met de bestaande seniorenwoningen aan de Albertus Nautastrjitte en de huisartspraktijk. De ruimtelijke inrichting van de voorziening moet een meerwaarde zijn voor het dorp.

De betrokken partijen kijken positief terug op de verkennende fase die de afgelopen maanden plaatsvond. Hierbij zijn ze samen opgetrokken om toekomstbestendige oplossingen te vinden voor ouderenzorg in Ternaard en omgeving. Met het aanstellen van een projectleider wordt nu een goede vervolgstap gezet met als doel een leefbaar dorp, waar plek is voor jong en oud.

De betrokken partijen zien de volgende fase met vertrouwen tegemoet.

Namens
De KwadrantGroep, Woningcorporatie Thús Wonen, De Friesland Zorgverzekeraar, de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard en de gemeente Dongeradeel.

Downloads« Terug naar overzicht