(Relatie)manager/Planningscoördinator Huishoudelijk Hulpbedrijf

Het Huishoudelijke Hulpbedrijf van de Kwadrantgroep is op zoek naar een ervaren

(relatie)manager / planningscoördinator (m/v)

De omvang van het contract is in overleg vast te stellen tussen de 24 en 36 uur per week voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

Leidinggeven aan huishoudelijke hulpen:

 • Voert het vastgestelde personeelsbeleid en de daaruit voortvloeiende regelingen en procedures uit;
 • Draagt zorg voor een adequate personeelsbezetting (kwalitatief en kwantitatief);
 • Voert gesprekken met individuele medewerkers (m.b.t. verzuim, functioneren, begeleiden)
 • Draagt zorg voor een effectieve overlegstructuur;
 • Draagt zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Coördineren en plannen van huishoudelijke hulp met behulp van geautomatiseerde systemen:

 • Bemiddelt en wijst cliënten toe aan medewerkers;
 • Vraagt indicaties aan en stelt herindicatie binnen aangegeven bandbreedte op;
 • Vertaalt beleidsbeslissingen over de te verlenen zorg in richtlijnen voor de uitvoerende medewerkers;
 • Analyseert mogelijk ontstane verschillen tussen begroting en realisatie en onderneemt actie.

Bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de zorgverlening:

 • Draagt zorg voor de behandeling van klachten en/of opmerkingen en reacties van cliënten en vertaalt zo nodig bevindingen in voorstellen voor nieuwe richtlijnen;
 • Stemt organisatorische aspecten omtrent zorgverlening af met andere zorgaanbieders.

Verrichten van overige werkzaamheden:

 • Is verantwoordelijk voor de verwerking van mutaties in het personeels- en cliëntbestand;
 • Ziet toe op de verwerking van de declaraties van gewerkte uren en reiskosten;
 • Onderhoudt voor de functie relevante interne en externe contacten op operationeel niveau, zoals gemeente (WMO-contactpersoon).

Functie-eisen:

 • Opleiding op minimaal HBO-niveau en bij voorkeur een managementopleiding.
 • Meerjarige ervaring met leidinggeven en affiniteit met de zorgverlening;
 • Kennis van ICT en diverse computersystemen;
 • Tact, respect, het vermogen om zich te verplaatsen in de positie van de ander;
 • Communiceren met gesprekspartners van verschillende niveaus;
 • Accuraat;
 • Kennis van en inzicht in de organisatie, de sociale kaart en samenwerkingsrelaties.
 • Zelfstandig kunnen werken;

Arbeidsvoorwaarden:
We bieden je een boeiende functie waarin jij je kunt ontplooien en volop ruimte krijgt voor eigen initiatief. Inschaling volgens de cao VVT FWG 45.

Nadere informatie:
Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met Sieds Rienks, directeur. Tel: 06 10918233.

Bij interesse kun je voor 17 december 2017 een motivatiebrief en cv mailen naar: personeelszaken@dfwhvz.nl