Regiomanager Noordwest Friesland en Leeuwarden

Ben jij onze nieuwe Regiomanager in Noordwest Friesland en Leeuwarden?

De KwadrantGroep zoekt een Regiomanager


Vanwege vervanging is de vacature ontstaan van Regiomanager voor het gebied Noordwest Friesland en een deel van Leeuwarden voor gemiddeld 36 uur in de week.

Over de functie
Als Regiomanager ben je resultaatverantwoordelijk voor de integrale zorgverlening op 7 locaties. Naast zowel verpleeghuis- als verzorgingshuiszorg, betreft dit extramurale zorg, huishoudelijke hulp, casemanagement dementie, dagcentra en eerstelijnsbehandeling. Je stuurt 12 managers en coaches aan en bent verantwoordelijk voor zo’n 700 medewerkers (400 fte). Je bent het boegbeeld van de KwadrantGroep in je regio.

Wat wij vragen van jou

 • Je hebt een sterke visie op duurzame, integrale zorg die past bij de missie van de KwadrantGroep.
 • Je bent in staat om op strategisch en tactisch niveau invulling te geven aan deze missie en visie.
 • Als zorgondernemer in de regio ben je gericht op verbinding en ben je actief op zoek naar kansen om de zorg duurzaam en toekomstbestendig vorm te geven.
 • De bedrijfsvoering te optimaliseren, vanuit een sterke focus op cliënt en medewerker.

Jouw profiel

 • WO werk- en denkniveau.
 • Meerjarige leidinggevende ervaring in een complexe setting op strategisch en tactisch niveau.
 • Gedegen kennis van de organisatie, financiering en processen van zorgorganisaties
 • Relevante ervaring met veranderingsprocessen.
 • Kan over de grenzen van het eigen werkgebied en de organisatie heen kijken.
 • Is duidelijk én motiverend naar medewerkers, spreekt aan en is aanspreekbaar.
 • Goed in staat een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • Een samenwerker pur sang.

Over ons
De Kwadrantgroepbiedt in iedere fase van het leven zorg en ondersteuning. Van huishoudelijke hulp tot volledige verzorging, verpleging en specialistische zorg. Thuis of in één van onze woonzorgcentra. We werken in zelforganiserende teams onder regie van onze cliënten. We trekken hierbij samen op met mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals, maar ook met lokale netwerkorganisaties. We vinden het belangrijk een actieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in wijken en dorpen. De sociale benadering wordt hierbij omarmd als de leidende visie en de leidraad van ons handelen. Hierbij ligt de nadruk op de persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden van de cliënt. De sociale benadering omvat drie domeinen (medisch, psychisch en sociaal) waar naar gekeken wordt vanuit drie perspectieven (cliënt, omgeving en professional).

Regio Noordwest Friesland/deel Leeuwarden
In deze regio bieden we een integraal zorgconcept, waarbij het uitgangspunt is dat mensen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk in de eigen omgeving worden verzorgd en behandeld. Er wordt op 7 locaties zowel verpleeghuis- als verzorgingshuiszorg geboden, en diverse teams bieden extramurale zorg, huishoudelijke hulp, casemanagement dementie, dagbestedingen eerstelijnsbehandeling. Door de integrale aansturing ervaart de cliënt geen schotten tussen de diverse zorg- en financieringsvormen. Dit integrale concept kan alleen worden gerealiseerd in nauwe samenwerking met lokale partijen. Je zorgt voor een sluitende zorgketen met behulp van het eigen KwadrantGroep behandelteam (o.a. specialisten ouderenzorg), huisartsen, eerste lijns behandelaars, ziekenhuizen, andere zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en de sociale gebiedsteams. Daarnaast werk je nauw samen met informele netwerken in de omgeving zoals vrijwilligersorganisaties, kerken, verenigingen, enz. Je bent resultaatverantwoordelijk voor tevreden cliënten, enthousiaste, gemotiveerde en professionele medewerkers en een positief bedrijfsresultaat.

Werkzaamheden en je plaats in de organisatie
Je rapporteert aan de Directeur Wonen Welzijn Zorg en geeft direct leiding aan 12 managers WWZ/teamcoaches facilitair en indirect aan circa 400 fte medewerkers. Je stimuleert de ontwikkeling waarbij de (zorg-)professionals steeds meer verantwoordelijkheid dragen en op basis van professionele afwegingen zelfstandige keuzes maken. Je maakt deel uit van het managementoverleg KwadrantGroep, bestaande uit de Raad van Bestuur, directie en totaal 8 regiomanagers. Je bent gesprekspartner van de lokale Cliëntenraden. Je draagt zorg voor de kwaliteit van de intramurale en extramurale zorg en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het KwadrantGroep-brede organisatiebeleid. Tevens zorg je voor het uitvoeren van (regionaal) relatiemanagement met de diverse stakeholders, waaronder collega zorgaanbieders, De Friesland zorgverzekeraar, huisartsen, MCL en de gemeenten Harlingen, Vlieland, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel en Leeuwarden. In dit gebied vindt per 1 januari 2018 een gemeentelijke herindeling plaats.

Ons aanbod
Wij bieden je een uitdagende, resultaatverantwoordelijke functie, in een omgeving die er toe doet en waarin je echt verschil kunt maken, voor medewerkers en cliënten.

De functie is ingedeeld in FWG 70. De cao VVT is van toepassing. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar. Bij goed functioneren volgt een contract voor onbepaalde tijd.

KwadrantGroep laat zich bij de sollicitatieprocedure ondersteunen door HR bureau Beljon + Westerterp. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Mark Olman, Senior consultant regio Noord bij Beljon + Westerterp, telefoon: 06 – 27507384. Je kunt solliciteren via www.beljon.westerterp.nl