Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Een beter leven met dementie

Erbij horen, mooie dagen beleven, nuttig zijn en gewaardeerd worden. Zaken die voor iedereen belangrijk zijn en dus ook voor mensen die te maken hebben met dementie.

Helaas is dementie (nog) niet te genezen. Maar de kwaliteit van leven voor mensen met dementie kan wel verbeterd worden. Dat is één van onze doelen. Oprechte aandacht en persoonsgerichte zorg zijn hierbij voor ons de basis. En wij luisteren naar uw wensen en sluiten zoveel mogelijk aan bij uw leefwijze. U als persoon staat centraal, niet uw ziekte. 

Casemanagers dementie 

De casemanager dementie is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in geheugenproblemen en dementie. Hij/zij is de vaste contactpersoon voor mensen met dementie, maar ook voor familieleden, partners, mantelzorgers en betrokken zorgverleners.  
Klik hier voor meer informatie over de casemanagers van de KwadrantGroep>>

Odensehuizen 

Het Odensehuis is een inloophuis voor iedereen die met dementie te maken heeft: mensen met (beginnende) dementie, (klein)kinderen en andere naasten. Warmte, gezelligheid, advies en betrokkenheid zijn belangrijk in de Odensehuizen. De KwadrantGroep is betrokken bij de Odensehuizen in Burgum en in Drachten.
Klik hier voor meer informatie over de Odensehuizen>>
 

Kijk op de websites van onze zorgmerken wat we nog meer voor u kunnen doen. Wij bieden ondermeer huishoudelijke hulp, dagbesteding, thuiszorg, begeleiding en ondersteuning voor mantelzorgers.