Een beter leven met dementie

Proeftuin sociale benadering dementie

Erbij horen, je nuttig voelen, plezier en voldoening uit het leven halen. Dat wil toch iedereen? Dus ook mensen met dementie.

Helaas is dementie nog niet te genezen. Maar de kwaliteit van leven kan wel verbeterd worden. Dat is één van onze doelen. 

Casemanagers dementie 

De casemanager dementie is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in geheugenproblemen en dementie. Hij/zij is de vaste contactpersoon voor mensen met dementie, maar ook voor familieleden, partners, mantelzorgers en betrokken zorgverleners.
Klik hier voor meer informatie over de casemanagers van de KwadrantGroep>>

Proeftuin Sociale Benadering Dementie

De Proeftuin Sociale Benadering Dementie zoekt praktische oplossingen om het alledaagse leven van mensen met dementie te verbeteren.
Wat hebben zij nodig om hun leven naar hun eigen behoefte in te vullen?
Hoe kunnen zij zich nuttig voelen en meer voldoening en plezier uit het leven halen?
En wat kunnen de naaste omgeving en professionals daarin betekenen?

Niet de ziekte en beperkingen staan centraal, maar de mensen met dementie en de mogelijkheden. Hun persoonlijkheden, levensverhalen, talenten, interesses en relaties. Hun verleden en toekomst.

Na de diagnose dementie is het met de juiste ondersteuning meestal nog jarenlang mogelijk om een aangenaam of tenminste leefbaar leven te leiden. Mensen met dementie en hun mantelzorgers betere, structurele ondersteuning bieden, daarmee de kwaliteit van leven zo lang mogelijk op peil houden en tegelijk de zorgconsumptie verlagen: dat zijn de doelen van de Proeftuin Sociale Benadering Dementie (tot januari 2017 bekend als de Proeftuin Dementie Friesland). In januari 2015 is de Proeftuin opgericht door Anne-Mei The, antropoloog, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie en lector Sociale Benadering Dementie, bestuurder Roelof Jonkers en mantelzorger/veranderkundige Liz Cramer van de KwadrantGroep. In het boekje Zaaien en oogsten leest u er meer over.

Praktijkagenda en goede samenwerkingspartners
Er zijn meerdere visies die een bredere, menselijkere benadering voorstaan, maar deze missen een uitgewerkte praktijkagenda en samenwerkingspartners die blijvende veranderingen kunnen bewerkstelligen. In de Proeftuin Sociale Benadering Dementie werken zorgorganisaties (KwadrantGroep in Leeuwarden, ZuidOostZorg in Drachten), zorgverzekeraar De Friesland en Stichting De Friesland, Leeuwarden (binnenkort ook Drachten en op termijn andere gemeenten/plaatsen), opleidingspartners Stenden Hogeschool en Friesland College samen met de Tao of Care (bedrijf Anne-Mei The). Verhalen uit de Proeftuin leest u hier.Ook verschijnen er wetenschappelijke publicaties over het project.

"Mensen praten over mij en niet met mij…"
Gerard Smit (Leeuwarden)