Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Kwaliteit

De zorg voor cliënten is waar het om draait bij de KwadrantGroep. Het aantal ouderen en chronisch zieken neemt de komende jaren fors toe. De manier waarop ouderen verzorgd en ondersteund willen worden verandert. Het streven is dat mensen langer in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. En daar zet de KwadrantGroep zich voor in.

Visie op zorg
Oprechte aandacht en deskundige zorg zijn de basis van ons denken en doen. Wij luisteren naar de wensen van de cliënt en sluiten zoveel mogelijk aan bij de leefwijze van de cliënt. Wij kiezen voor een positieve benadering. Ons streven is, samen met de cliënt en diegenen die voor hem of haar belangrijk zijn, elke dag van waarde te laten zijn. 

Samen leren en verbeteren
Kwaliteit en veiligheid vormt een belangrijk fundament voor het functioneren van de KwadrantGroep. Dit realiseren we in de dagelijkse samenwerking met onze cliënten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en andere organisaties en professionals. Samen leren en continu verbeteren is voor ons een basishouding. We geven onder meer actief inhoud aan concrete verbeteringen vanuit het verbeterprogramma ‘Waardigheid en Trots’. 

Zelforganisatie
Zorg is mensenwerk, maatwerk. Dit vraagt van medewerkers dat ze creatief en probleemoplossend te werk gaan. Zelforganisatie geeft, binnen afgesproken kaders, die ruimte en sluit goed aan op onze visie op persoonsgerichte zorg. Het gaat uit van persoonlijk leiderschap, eigen initiatief en verantwoordelijkheid. De zorgprofessional kijkt samen met zijn of haar team, andere zorgverleners, cliënten en hun mantelzorgers wat nodig is.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Het nieuwe Kwaliteitskader verpleeghuiszorg is in januari 2017 vastgesteld. Het past bij onze visie op goede cliëntenzorg en zien we als een extra inspiratiebron bij het streven naar de beste zorg voor onze cliënten. Waarbij we streven naar veilige, verantwoorde en persoonsgerichte zorg binnen verantwoorde werkomstandigheden.

Personeelssamenstelling
In de bijlage 'Personeelssamenstelling KwadrantGroep' wordt per locatie de personeelssamenstelling verder toegelicht. De informatie in dit document is zorgvuldig samengesteld. De KwadrantGroep streeft ernaar de inhoud van dit document zo actueel en volledig mogelijk te houden. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Downloads