Kwaliteit

De zorg voor cliënten is waar het om draait bij de KwadrantGroep. Het aantal ouderen en chronisch zieken neemt de komende jaren fors toe. De manier waarop ouderen verzorgd en ondersteund willen worden verandert. Het streven is dat mensen langer in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. En daar zet de KwadrantGroep zich voor in.

Sociale benadering
Onze visie op zorg is de sociale benadering. Het sociale leven en welbevinden van de cliënt en de gevolgen die de ziekte hierop hebben staan centraal. Het leed van de ziekte of van het ouder worden kan niet worden voorkomen, maar wel worden verzacht door de juiste ondersteuning.

Samen leren en verbeteren
Kwaliteit en veiligheid vormt een belangrijk fundament voor het functioneren van de KwadrantGroep. Dit realiseren we in de dagelijkse samenwerking met onze cliënten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en andere organisaties en professionals. Samen leren en continu verbeteren is voor ons een basishouding. We geven onder meer actief inhoud aan concrete verbeteringen vanuit het verbeterprogramma ‘Waardigheid en Trots’. Daarnaast onderzoeken en ontwikkelen we vanuit de Proeftuin Sociale Benadering Dementie twaalf ondersteuningsvormen (interventies), die door zorgteams kunnen worden ingezet.

Partner UNO UMCG
De KwadrantGroep is partner van het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG). Het UNO-UMCG is het samenwerkingsverband van het UMCG en zestien ouderenzorgorganisaties in Noord- en Oost-Nederland. Doel is om de kwaliteit van zorg aan ouderen in ouderenzorgorganisaties te verbeteren door gezamenlijk onderzoek te doen, opgedane kennis te delen en deze toe te passen in de praktijk. Vijf kennisthema’s staan hierin centraal: Probleemgedrag bij dementie, Zorgrelaties, Medicatieveiligheid, Pijn en comorbiditeit en Eerstelijns ouderenzorg.

De KwadrantGroep neemt actief deel aan de themagroep ‘pijn en comorbiditeit’. Pijn en comorbiditeit ligt dicht bij de primaire zorgdoelstelling van de KwadrantGroep. Door het delen van kennis en het toepassen van praktische kennisproducten kan de KwadrantGroep de kwaliteit van leven voor mensen met een complexe zorgvraag verbeteren. 

Meer weten over het UNO UMCG? Bekijk de animatie

Zelforganisatie
Zorg is mensenwerk, maatwerk. Dit vraagt van medewerkers dat ze creatief en probleemoplossend te werk gaan. Zelforganisatie geeft, binnen afgesproken kaders, die ruimte en sluit goed aan op de sociale benadering. Het gaat uit van persoonlijk leiderschap, eigen initiatief en verantwoordelijkheid. De zorgprofessional kijkt samen met zijn of haar team, andere zorgverleners, cliënten en hun mantelzorgers wat nodig is.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Het nieuwe Kwaliteitskader verpleeghuiszorg is in januari 2017 vastgesteld. Het past bij onze visie op goede cliëntenzorg en zien we als een extra inspiratiebron bij het streven naar de beste zorg voor onze cliënten. Waarbij we streven naar veilige, verantwoorde en persoonsgerichte zorg binnen verantwoorde werkomstandigheden.

Personeelssamenstelling
In de bijlage 'Personeelssamenstelling KwadrantGroep' wordt per locatie de personeelssamenstelling verder toegelicht. De informatie in dit document is zorgvuldig samengesteld. De KwadrantGroep streeft ernaar de inhoud van dit document zo actueel en volledig mogelijk te houden, maar kan dit niet garanderen. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Downloads