Kwaliteit

De zorg voor cliënten is waar het om draait bij de KwadrantGroep. Het aantal ouderen en chronisch zieken neemt de komende jaren fors toe. De manier waarop ouderen verzorgd en ondersteund willen worden verandert. Het streven is dat mensen langer in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. En daar zet de KwadrantGroep zich voor in.

Sociale benadering
Ons visie op zorg is de sociale benadering. Het sociale leven en welbevinden van de cliënt en de gevolgen die de ziekte hierop hebben staan centraal. Het leed van de ziekte of van het ouder worden kan niet worden voorkomen, maar wel worden verzacht door de juiste ondersteuning.

Samen leren en verbeteren
Kwaliteit en veiligheid vormt een belangrijk fundament voor het functioneren van de KwadrantGroep. Dit realiseren we in de dagelijkse samenwerking met onze cliënten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en andere organisaties en professionals. Samen leren en continu verbeteren is voor ons een basishouding. We geven onder meer actief inhoud aan concrete verbeteringen vanuit het verbeterprogramma ‘Waardigheid en Trots’. Daarnaast onderzoeken en ontwikkelen we vanuit de Proeftuin Sociale Benadering Dementie twaalf ondersteuningsvormen (interventies), die door zorgteams kunnen worden ingezet.

Zelforganisatie
Zorg is mensenwerk, maatwerk. Dit vraagt van medewerkers dat ze creatief en probleemoplossend te werk gaan. Zelforganisatie geeft, binnen afgesproken kaders, die ruimte en sluit goed aan op de sociale benadering. Het gaat uit van persoonlijk leiderschap, eigen initiatief en verantwoordelijkheid. De zorgprofessional kijkt samen met zijn of haar team, andere zorgverleners, cliënten en hun mantelzorgers wat nodig is.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Het nieuwe Kwaliteitskader verpleeghuiszorg is in januari 2017 vastgesteld. Het kwaliteitskader past bij onze visie op de sociale benadering en zien we als een extra inspiratiebron bij het streven naar de beste zorg voor onze cliënten.

Zo werken we volgens de tijdelijke normen personeelssamenstelling, zodat we garant kunnen staan voor veilige, verantwoorde en persoonsgerichte zorg binnen verantwoorde werkomstandigheden. Bij de KwadrantGroep werken 6.300 medewerkers (2.900 fte) en 1.600 vrijwilligers.

In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de studenten (verdeeld over verschillende opleidingen) die bij onze zorgmerken betrokken zijn:

Gegevens per locatie

In onderstaande tabel staan de volgende gegevens per locatie:

1. Locatie: de naam van de locatie.
2. Aantal cliënten: het aantal cliënten waaraan we binnen de locatie zorg verlenen.
3. FTE medewerkers: de zorg binnen de locatie wordt verleend door het genoemde aantal FTE medewerkers in zelfstandige teams toegesneden op de cliënten.