Pers

Voor persvragen kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie via:

Tel: 088 512 70 06
E-mail: communicatie@kwadrantgroep.nl

Mediacontact
Alle contacten met de media verlopen in principe via de afdeling Communicatie. Dit geldt onder andere voor vragen naar aanleiding van uitgegeven persberichten en naar aanleiding van de actualiteit. Net als verzoeken voor interviews. We zorgen dan voor een afspraak met de te interviewen medewerker van de KwadrantGroep.

Fotograferen, filmen en geluidsopnamen
De privacy van onze cliënten, bewoners en medewerkers is voor ons erg belangrijk. Daarom is het niet toegestaan om opnamen te maken in gebouwen of op terreinen van de KwadrantGroep. Onder opnamen verstaan we alle vormen van geluid- en/of beeldregistratie. Het is ook niet toegestaan om terreinen of gebouwen te betreden met ingeschakelde opnameapparatuur, tenzij de afdeling Communicatie hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent.

Wilt u toch graag fotograferen, filmen of geluidsopnamen maken? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie via bovenstaande contactgegevens.