Coronavirus

Vanwege het overheidsbesluit hebben wij onze locaties moeten sluiten voor alle bezoekers. Deze maatregel is genomen om de kwetsbare bewoners zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Ook nemen we maatregelen in de thuiszorg en huishoudelijke hulp.

Hier vindt u alle informatie over onze maatregelen.

 

Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Pers

Voor persvragen kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie via:

Tel: 088 512 70 06
E-mail: communicatie@kwadrantgroep.nl

Mediacontact
Contacten met de media verlopen in principe via de afdeling Communicatie. Dit geldt onder andere voor vragen naar aanleiding van uitgegeven persberichten en naar aanleiding van de actualiteit. Net als verzoeken voor interviews met medewerkers van de KwadrantGroep en haar zorgmerken. 

Fotograferen, filmen en geluidsopnamen
De privacy van onze cliënten, bewoners en medewerkers is voor ons erg belangrijk. Daarom is het niet toegestaan om opnamen te maken in gebouwen of op terreinen van de KwadrantGroep zonder dat daarvoor toestemming is gegeven. Onder opnamen verstaan we alle vormen van geluid- en/of beeldregistratie. Het is ook niet toegestaan om terreinen of gebouwen te betreden met ingeschakelde opnameapparatuur, tenzij de afdeling Communicatie hiervoor toestemming verleent.

Wilt u graag fotograferen, filmen of geluidsopnamen bij ons maken? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie via bovenstaande contactgegevens.